Hallinto

Yhdistykselle on valittu valtuusto kaudelle 2021 - 2024 ja hallitus kaudelle 2021- 2022. Valtuustoon kuuluu 23 valtuutettua. Hallitus muodostuu kuudesta jäsenestä, jotka valtuusto valitsee keskuudestaan.