Metsänhoitoyhdistys Salometsä ry:n jäsenmaksuperusteet 2021

26.2.2021

Mhy Salometsän jäsenmaksu on porrastettu metsäpinta-alan mukaan seuraavasti

alle 10 ha 42€    + 18€ MTK:n edunvalvontamaksu = 60€
10 - 19,9 ha 62€    + 18€ MTK:n edunvalvontamaksu = 80€
20 - 49,9 ha 110€  + 18€ MTK:n edunvalvontamaksu = 128€
yli 50 ha 135€  + 18€ MTK:n edunvalvontamaksu = 153€