Yhteismetsä

Yhteismetsällä tarkoitetaan yhteismetsään liitettyjen kiinteistöjen yhteistä aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaidensa hyväksi. Yhteismetsän osakkaita ovat liitettyjen kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

Kiinnostaako sinua yhteismetsä

Kun metsänomistaja liittää metsänsä yhteismetsään, hän saan tietyn suuruisen osuuden yhteismetsästä. Tätä kutsutaan yhteismetsäosuudeksi. Osakas saa tuloja, kun yhteismetsä jakaa tuloksestaan ylijäämää osuuksien suhteessa. Yhteismetsän jakama ylijäämä on verovapaata tuloa, joten yksittäisen osakkaan ei tarvitse enää maksaa veroja, sillä yhteismetsä on maksanut jo verot tuloksestaan.

Yksittäinen osakas pystyy vaikuttamaan yhteismetsän toimintaan, sillä sen päätöksenteko tapahtuu osakaskunnan kokouksessa. Operatiivisesta toiminnasta vastaa osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija.

  Oma metsätila osaksi yhteismetsää?

   Puntaroi ennen päätöstä yhteismetsään liittymisestä:

    Metsänhoitoyhdistysten yhteismetsät

    Metsänhoitoyhdistyksillä on omia yhteismetsiä, joihin sinä voit liittää metsäsi. Yhteismetsiä löytyy tällä hetkellä seuraavilta yhdistyksiltä:

     2024 © Metsänhoitoyhdistykset