Hallinto

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuusto on yhdistyksen korkein päättävä elin. Valtuuston kaikki jäsenet ovat metsänomistajia ja yhdistyksen jäseniä. Jäsenet ovat valittu postiäänestyksellä jossa kaikilla yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus. Valtuuston tehtävänä on päättää esim. toimintaperiaatteista, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, mutta tarpeen vaatiessa voidaan pitää myös ylimääräisiä kokouksia. Valtuusto valitsee hallituksen, joka päättää käytännön toiminnasta.