Ulkomaalaiset toimittajat tutustuivat Suomen metsien hoitoon

15.10.2021

Saimme kunnian esitellä Suomen metsien käyttöä ja kestävyyttä maastokohteilla Huljalan Tupalan tilalla Hollolan Hämeenkoskella toimittajille, jotka tulivat Iso-Britanniasta ja Irlannista. Juttuja on tulossa kovatasoisiin lehtiin, kuten The Ecologist ja New Scientist. Olipa mukana myös irlantilainen toimittaja Farmers Journal- lehdestä.

Toimittajille oli kerrottu aamupäivän aikana Suomen metsäntutkimuksesta (Luonnonvarakeskus), Metsähallituksen ilmastoteoista- ja tavoitteista, metsien monimuotoisuudesta (WWF), metsäteollisuuden ilmastovaikutuksista (Metsäteollisuus ry) ja metsien monimuotoisuuden turvaamisesta suomalaisessa perhemetsänomistuksessa (MTK). Huljalan Tupalasta toimittajat jatkoivat matkaa Koskinen Oy:n Järvelän sahalle. Myöhemmin vierailulla toimittajat olivat tapaamassa ministerit Jari Lepän ja Krista Mikkosen.

MTK:n ympäristöasiantuntija Markus Nissinen kertoi Huljalan Tupalan kohteilla monimuotoisuuden huomioimisesta Suomen metsänhoidossa. Metsänomistajat Laura ja Mika Hämäläinen kertoivat metsänhoidon tavoitteistaan ja maastokohteiden erityispiirteistä.

Toimittajille esiteltiin nykyaikaista puunkorjuuta männikön harvennuksella, ja he pääsivät hyppäämään moton kyytiin seuraamaan sen työskentelyä. 

 

Monimuotoisuuskohteina olivat PEFC- sertifiointiin liittyvä suojeltu suppa, paahderinne, jossa on tehty lehdonhoitoa, puro, joka on metsälakikohde, sekä liito-oravametsä. Suurin osa tilasta toimii metsälaitumena, joka on arvokasta perinnebiotooppia. Tilalla kasvaakin monia harvinaisia kasveja, jotka menestyvät laidunnetuilla avoimilla kasvupaikoilla. 

Vierailun lopuksi toimittajille tarjottiin autenttiset suomalaiset nokipannukahvit Helvetti- nimisessä paikassa purolaaksossa.