Syksyn puukauppa ei ole virinnyt toivotulla tavalla

15.10.2021

Puukauppa on edelleen odottavalla kannalla. Puun ostoaktiviteetti on hyvästä taloudellisesta tilanteesta ja aiemmista positiivisista odotuksista huolimatta laskenut. Syynä on edelleen korkeat pystyvarastot suhteessa puun käyttöön. 

Vaikka tuotantomäärät ovat olleet korkealla, se ei ole heijastunut viime kuukausien puukauppaan. Puuta on perinteisesti ostettu eniten marraskuussa, mutta tämän vuoden kesäkuun ostomäärä on haastamassa sitä. Kesäkuussa puuta myytiin yli kaksinkertaisesti eli noin viidesosa keskimääräisestä vuosittaisesta puuntarpeesta. Tällaiset ostopiikit eivät ole metsänomistajien etujen mukaisia. Alkusyksyn alemmasta ostotahdista johtuen puun hinnat eivät ole toipuneet. Toisaalta ostajien varastot eivät enää pitkälle riitä ja kysyntää on edelleen loppuvuoden korjuukelpoisuuden täyttäville kohteille.

Kesän korkeat puukauppaviikot sotkivat puukauppasyksyä

Vaikka puukauppa onkin kumulatiivisesti vielä seurannut vuoden 2018 ennätyksellisen korkeaa puukauppamäärää, on se viikkotasolla jo tipahtanut koko syyskuun osalta alemmalle tasolle. Tulevat kuukaudet loka- ja marraskuu ovat perinteisesti aktiivisia puukauppakuukausia. Ostoaktiivisuus on laskenut kaikilla puutavaralajeilla ja ostotarjouksissa on suuria eroja. Poukkoileva kysyntä ja ostopiikit eivät ole kaikkien metsänomistajien etujen mukaisia. Tasainen puunmyynti olisi kaikkien etu.

Puunhinta on ollut loivassa laskussa, vaikka lopputuotemarkkinoilla on tehty myynti- ja hintaennätyksiä toisensa perään. Raakapuu- ja lopputuotemarkkinat eroavat toisistaan, vaikka niiden pitäisi toimia yhteen johdettuna kysyntänä. Kun lopputuotteilla on kysyntää, myös raakapuulla on kysyntää. Raakapuun hintaan vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti myös tarjonta. Raakapuun ostot hiipuvat, kun tietty tavoiteltu pystyvarastotaso saavutetaan ostoilla. Tämä pystyvarastotaso saavutettiin kesällä, eikä ostomäärät ole siitä vieläkään kunnolla toipuneet. Toisaalta puun kysynnällä on edelleen hyvät näkymät ja talousennusteet ovat positiivisia loppuvuodelle ja vielä ensivuodellekin. Toisaalta epävarmasta kehityksestä puumarkkinoilla kertoo uusimman metsänomistajien Metsätutka-kyselyn tulokset, jossa osa ennakoi puunhinnan laskua ja osa hinnan nousua.

Puukauppojen kilpailutuksella varmistat, ettet myy liian halvalla arvokkaita puitasi

Puun ostajat pyrkivät ostamaan puun niin alhaisella hinnalla kuin mahdollista. Metsänomistajat sen sijaan haluavat mahdollisimman suurta korvausta vuosikymmeniä hoitamistaan ja kasvattamistaan puista. Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että huonoimmat tarjoukset heikkoina ehtoineen ja alhaisine puunhintoineen eivät realisoidu kaupoiksi, vaan voidaan valita markkinoilta paras tarjous useammasta vaihtoehdosta oman metsänhoitoneuvojan opastuksella.

Puukaupan suunnittelu kannattakin aloittaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Puumarkkinatilanne vaihtelee tällä hetkellä voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja korjuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Paikallinen asiantuntija tietää puumarkkinatilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla on kauppaa käyty.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat