Suomen metsien käytöstä ja hoidosta ei tule päättää Brysselissä – tasapainoinen EU-metsästrategia tarpeen

01.7.2021

EU-komissiolta odotetaan esitystä EU:n metsästrategiaksi heinäkuun aikana. Julkisuuteen vuotanut strategialuonnos korostaa lähes yksinomaan suojelunäkökohtia ja kajoaa kansallisessa päätöksenteossa olevaan metsäpolitiikkaan ja metsänhoitokäytäntöihin. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan yksipuolisen strategian vaikutuksista metsiemme talouskäytölle, ja on pyytänyt komissiota kirjoittamaan strategian uudestaan. MTK näkee, että EU on metsästrategian kautta laajentamassa toimivaltaansa politiikan alueelle, joka ei sille kuulu.  

Euroopan unionilla on jaettu toimivalta jäsenvaltioiden kanssa useilla politiikan aloilla, kuten energia-, maatalous- ja ympäristöpolitiikassa. Näillä kaikilla on vahvat yhteydet metsiin ja kansallisiin päätöksiimme metsiemme käytöstä. MTK näkeekin, että EU tarvitsee johdonmukaisen, vahvan ja tehokkaan metsästrategian, joka luo eri politiikan alueiden kautta hyvät puitteet monipuoliselle metsien käytölle. 
 
– Metsien merkitys ja potentiaali kestävän kehityksen edistämisessä sekä siirtymisessä fossiilittomaan talouteen on valtava. Puupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa, mutta jos alan annetaan näivettyä Suomesta poliittisilla päätöksillä, siirtyy tuotantoa sellaisiin maihin, joissa ympäristöasioita ei huomioida yhtä hyvin kuin meillä. Suomi on kestävän metsätalouden mallimaa, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 
 
MTK on vedonnut komissioon, jotta se kirjoittaisi metsästrategian uudelleen ja noudattaisi Euroopan parlamentin ja neuvoston esittämiä näkökohtia. Taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten näkökulmien olisi tultava tasapainoisesti huomioiduksi.  

Viime viikolla EU-komissiolle lähettämässään kirjeessä MTK korosti seuraavia asioita: 

  • Komission on noudatettava parlamentin ja neuvoston lausuntoja ja kirjoitettava strategia uudelleen. Komission on kuunneltava myös metsäalaa koskevia tieteellisiä arvioita. 
  • Metsäpolitiikka on ja sen on jatkossakin oltava osa kansallista päätöksentekovaltaa. 
  • Metsien käyttöä on tarkasteltava kestävyyden eri ulottuvuuksien valossa. 
  • Maiden väliset erot kestävässä metsänhoidossa on ymmärrettävä.  
  • Tiukkojen rajoitusten sijasta metsästrategiassa tulisi keskittyä metsänomistajien neuvontaan eri puolilla EU:ta. 
  • Komission on ymmärrettävä, että metsät ovat pääasiassa yksityisten perheiden omistuksessa. Omistusoikeuksia ei saa unohtaa ja metsänomistajia on kuultava. 

– Metsät ja metsäsektori tuovat Euroopalle merkittävää hyvinvointia. Ala työllistää suoraan 500 000 ihmistä ja sillä on välillisesti lähes 3 miljoonaa työntekijää. Euroopassa on 16 miljoonaa yksityismetsänomistajaa, ja suuri osa puutavarakaupan 12 miljardin euron tuloista hyödyttää maaseutua, jossa alan merkitys on huomattava, Marttila muistuttaa. 
 
Lisätietoja 
Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167 
Satu-Marja Tenhiälä, asiantuntija, kansainväliset metsäasiat, 040 508 4477