Puun hinta Päijät-Hämeessä 16.12.2021

16.9.2021

Tälle sivulle päivitetään kuukausittain ajankohtainen puun hintatieto Päijät-Hämeessä. Hintaa verrataan Metsäteollisuus ry:n keräämään ajankohdan hintatietoon Etelä-Suomen alueella. 

Pystykaupat 16.11.-16.12.2021, puuta myyty mhy:n kautta 31 395 m3.

Puukauppa on siirtynyt joulukuussa pykälän verran enemmän talvikohteiden kauppaan Päijät-Hämeessä. Keskikantohinnat ovat Päijät-Hämeessä lähteneet lievään nousuun syys-lokakuusta siirryttäessä marras-joulukuulle, johtuen edelleen kesä- ja kelirikkoleimikoiden kovasta kysynnästä niin harvennus- että päätehakkuukohteissa, talven tulon lisäksi. Talvikohteiden ennuste on hieman parantunut, mutta täysin puhtaiden talviharvennusten markkinat ovat edelleen haasteelliset. Joitakin kohteita saattaa vielä tosin mahtua tällekin talvelle, ainakin osalla ostajista sekä myös korjuupalvelun osalta.

 

Ensiharvennus
keskihinta, €/m3

Harvennushakkuu
keskihinta, €/m3

Päätehakkuu
keskihinta, €/m3

Mäntytukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

55,93

56,90

67,35

65,10

Kuusitukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

58,08

58,90

68,43

68,10

Koivutukki, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

 

41,77

39,50

48,51

44,50

Mäntykuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

12,68

13,60

18,23

17,40

21,77

18,80

Kuusikuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

13,73

14,20

18,19

18,20

23,37

21,80

Koivukuitu, Päijät-Häme
Etelä-Suomi (Metsäteollisuus ry)

12,89

13,70

17,19

17,30

20,07

19,30

Lue valtakunnallista tietoa puun hinnan kehittymisestä täältä.

Metsäteollisuuden puukauppatilastoista löydät viime viikkojen tietoa puukauppamääristä ja -hinnoista. Ne löydät tästä