Puumarkkinakatsaus: Puukaupan vauhti hiipui ja hinnat laskivat

14.12.2021

Korkeiden puunkäyttömäärien pitäisi kuitenkin johtaa ostoaktiivisuuden palautumiseen.

Puukaupan vauhti on hiipunut loppuvuotta kohti. Ostoaktiivisuus tuntuu laimealta vilkkaaseen alkuvuoteen verrattuna. Toisaalta puukauppaa käydään normaalivuosien tasolla, vaikka hinnat ovat hiipuneet pitkin syksyä. Huolestuttavaa hintakehitys on sen tähden, että muiden hyödykkeiden hintataso yleisellä tasolla on ollut voimakkaassa nousussa. Puunkäyttö ja hakkuumäärät ovat säilyneet korkealla tasolla, joten alkuvuodesta kasvaneet pystyvarastot ovat purkautumassa. Tämän pitäisi tarkoittaa puukaupan voimistumista.

Puukaupan ostovarastot purkautumassa

Puukauppa hiipui loppuvuotta kohden aiempien vuosien keskimääräiselle tasolle. Hakkuut sen sijaan ovat olleet korkealla tasolla, mikä on edesauttanut alkuvuoden korkeiden ostojen synnyttämien pystyvarastojen purkautumista. Teollisuuden käyttömäärät ovat olleet korkealla tasolla.

Puun hinta on ollut koko syksyn loivassa laskussa, vaikka yleisellä tasolla muiden hyödykkeiden hinnat ovat olleet nousussa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei puukaupasta saa vastinetta rahoilleen niin paljon kuin aiemmin. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteista paperien ja kartonkien hinnat ovat jatkaneet voimakkaassa nousussa. Sellun hinnatkin ovat säilyneet Euroopassa korkealla tasollaan. Sahatavaramarkkinoilla kansainväliset hinnat sen sijaan etsivät uutta normaalia kesän hintapiikin jälkeen ollen edelleen huomattavasti korkeammalla kuin pidemmällä aikavälillä keskimäärin. Ensi vuoden sahatavarakysynnän ennakoidaan niin ikään olevan korkealla tasolla. Koronatilanteen markkinaseuraukset lisäsivät metsäteollisuustuotteiden kysyntää yleisellä tasolla globaalisti, joten tilanteen jatkuminen todennäköisesti jatkaa myös metsäteollisuuden tuotteiden vahvaa kysyntää.

Metsänhoitoyhdistyksien palvelujen yhtenäistämiselle vauhtia

Metsänhoitoyhdistykset ottavat käyttöönsä yhtenäistä toiminnanohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa entistä paremmat palvelut metsänomistajille. Puukaupan kilpailuttaminen katkontavertailuineen on yksi tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Metsänomistajan apuna on digitaalisten välineiden lisäksi oma metsäneuvoja, jonka kanssa on helppo sopia metsänhoitotöistä ja hakkuista jatkossakin. Puukaupan kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella mahdollistaa parhaan edunvalvonnan toteutumisen metsänomistajalle. Metsäasioissa ja ajankohtaiseen puukauppatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä omaan metsäneuvojaan, koska tilanne vaihtelee alueittain.   

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat