Mhy Päijät-Häme kehittää toimintojaan

09.9.2022

Mhy Päijät-Hämeen hallitus on 24.8.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt toimintojen uudelleenorganisoinnista. MHY on käynnistänyt yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut yhdessä metsätyöntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajien kanssa. Neuvottelut käydään tuotannollisin ja taloudellisin perustein tavoitteena turvata Mhy:n kannattava toiminta myös tulevaisuudessa.

Neuvotteluissa käydään läpi muutokset toimialueissa, tehtävissä, toimenkuvauksissa, palkkaustavoissa sekä joidenkin toimintojen osalta tarkastellaan niiden taloudellista järkevyyttä tavoitteena keskittyä ydinliiketoimintaan ja metsänomistajien palvelujen parantamiseen. Käyttöönotetut ohjelmistokokonaisuudet mahdollistavat ja vaativat jatkossa tehtävien uudelleenorganisointia. Toimintaa kehittämällä varmistamme jäsenillemme laadukkaat ja monipuoliset palvelut nopeastikin muuttuvassa maailman tilanteessa. Ketään ei ole tarkoitus irtisanoa.