Metsänhoitoyhdistyksiltä lahjoitus Metsäsäätiön metsätestamentin edistämiseen

31.3.2021

Metsänhoitoyhdistykset lahjoittavat Metsämiesten Säätiölle 10 000 euroa Metsätestamentin edistämiseen. ”Metsänhoitoyhdistykset näkevät tärkeänä, että metsänomistajalla on mahdollisuus valita metsilleen suojelun rinnalla lahjoitusvaihtoehto, jossa metsiä hoidetaan ja niiden tuotto käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä. Metsätestamentissa metsätilan hoitoa jatketaan talouskäytön periaatteiden mukaan. Metsänomistaja päättää mihin rahoituskohteeseen Metsämiesten Säätiö ohjaa metsätilan tulevan tuoton lyhentämättömänä. 

Metsätilan omistajanvaihdoksessa paljon asioita huomioitavana 

Metsänomistajilla on hyvin erilaisia tilanteita, ei ole työlle jatkajaa, perillistä tai metsänhoidosta motivoitunutta jälkipolvea. Metsätilan myynti on yksi vaihtoehto, mutta sekään ei kaikkia erinäisistä syistä kiinnosta. Suomessa kuolee vuosittain noin 600 henkilöä vailla perillistä ja heistä noin 250 omaisuus päätyy valtiolle. Metsätestamentti voi tarjota osalle ratkaisun.

Metsänomistajista 2/3 on metsänhoitoyhdistysten jäseniä

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Ne tarjoavat monipuolisia palveluita metsänomistajille ympäri Suomen: puukauppaa, metsänhoitoa ja paljon muuta. Metsänhoitoyhdistykset tekevät työtä sen eteen, että metsänomistamiseen on Suomessa mahdollisimman hyvät edellytykset. Yhdistysten metsäammattilaisten kanssa kannattaa keskustella Metsätestamentista ja miettiä yhdessä, olisiko se paras ratkaisu.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa ja saamiensa lahjoitusten tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
Jouni Tiainen, toimitusjohtaja, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy, 0400 158 369 
Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö, 040 631 4771