Metsänhoitoyhdistykset uudistivat jäsenyytensä, mikä muuttuu?

14.1.2021

Tärkein tieto on se, ettei sinun tarvitse tehdä mitään: Jäsenyys jatkuu kuten aiemminkin!

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti. Kehitämme yhdistysten toimintaa ja uudistamme myös jäsenrekisterijärjestelmän.

Metsänhoitoyhdistykset ottavat uudistuksen myötä käyttöönsä asteittain myös uuden metsänomistajan extranetin, OmaMetsän.  OmaMetsä avautuu keväällä 2021 ja on käytössä täydessä laajuudessaan loppuvuonna 2021.

Aiemmin metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksua, jonka jälkeen metsänhoitoyhdistykset ovat tilittäneet edunvalvontamaksun osuuden MTK:lle. Nyt järjestöuudistuksessa nämä kaksi maksua eritellään metsänomistajalle avoimuuden takaamiseksi.

Merkittävin muutos on myös se, että mikäli olet useamman metsänhoitoyhdistyksen jäsen, saat jatkossa vain yhden jäsenlaskun ja -kortin. Myös edunvalvontamaksun maksat tällöin yhden kerran. Mikäli olet lisäksi paikallisen MTK:n tuottajayhdistyksen jäsen, myös tuottajapuolen jäsenmaksu kerätään samalla laskulla. Metsänomistajan edunvalvontamaksu vuonna 2021 on Etelä-Suomessa 18 €/jäsen. Jatkossa metsiin perustuva jäsenmaksu tulee ainoastaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta. Aiemmin metsähehtaarit olivat perusteena myös osin tuottajayhdistyksien jäsenmaksuissa

Jäsenlasku ja jäsenkortti saapuvat samaan tapaan kuin aiemminkin. Otamme myös käyttöön yhteistyössä MTK:n kanssa Oiva-jäsenmaksurekisterin, jossa metsänomistaja pääsee katsomaan tietojaan, tekemään osoitteenmuutoksia sekä valitsemaan sähköisen ja paperilaskun väliltä. Jatkossa jäsenkortti on paperisen lisäksi sähköisessä muodossa. Uusi Oiva-jäsenrekisteripalvelu avataan alkuvuonna 2021.

Mikä on edunvalvontamaksu?

Mhy-jäsenmaksulla ja edunvalvontamaksulla puolustamme metsänomistajien oikeuksia niin paikallisesti, maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tätä ei muilta metsäpalvelujen tarjoajilta saa. Teemme metsänomistajien hyväksi mm. vaikuttajaviestintää, metsäasiantuntijoiden koulutusta sekä tarjoamme erityisosaamisen niin puukauppa-, luonnonhoito- kuin kaavoitusasioissa.

Edunvalvonta on esimerkiksi sitä, että MHY:n ja MTK Metsälinjan asiantuntijoiden lausunto saa maakuntakaavan pakkosuojelumerkinnät kääntymään vapaaehtoiseksi suojeluksi tai rajauksen muotoutumaan niin, että kaavan vaikutuksia vähentämättä metsänomistajan oikeusturva säilyy. Edunvalvontaa on myös se, että paikallinen metsäasiantuntija on tietoinen metsänomistajan oikeuksista vaikkapa puukauppa-asioissa, niin että metsätalouden kannattavuus nousee.

Mitkä ovat jäsenmaksun perusteet Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeessä?

Mhy Päijät-Hämeen valtuusto päätti 16.12.2020 kokouksessaan että jäsenmaksu on edelleen tasamaksu. Vuoden 2021 jäsenmaksu on 109 €/jäsen.  Valtuusto päätti alentaa jäsenmaksua saman verran kuin olemme aiemmin maksaneet yhdistyksenä edunvalvontamaksua MTK:n suuntaan. Jatkossa MTK perii vuosittain määrittelemänsä edunvalvontamaksun.

Miten jäsenyys käytännössä hyödyttää?

Saat palvelumme jäsenhintaan ja laajan MTK Hankinnat-etutarjonnan käyttöösi. Saat käyttöösi koko organisaatiomme osaamisen kustannustehokkaasta metsänhoidosta, puukaupasta, edunvalvonnasta sekä kattavasta metsäviestinnästä. Sertifioimme metsäsi. Pidämme puoliasi niin lähikunnissa kuin kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulunut vuosi on jälleen osoittanut, että metsänomistajien omaisuudella olisi paljon muitakin ottajia, mutta vain harva on puolustamassa.

Mitä erityistä metsänhoitoyhdistyksessä on?

Me olemme yksityisten metsänomistajien yhteenliittymä - ainoa Suomessa, joten ajattelemme puolueellisesti metsänomistajan etua.

Metsänhoitoyhdistys on ainoa toimija, joka:

- kilpailuttaa puukauppasi, niin että saat parhaan mahdollisen hinnan

- valvoo korjuun

- auttaa paikallisesti edunvalvontatilanteissa (maankäyttö, riistakysymykset, kaavoitus jne)

- tekee töitä metsänomistajan etujen eteen, koskee se sitten Suomen lainsäädäntöä tai EU:ta.

Entä jos eroan metsänhoitoyhdistyksestä?

Jos haluat tavata tuttua metsäasiantuntijaasi, hoitaa puukaupan mahdollisimman hyvin tai saada käyttöösi luottometsurimme, niin ainoa hyvä vaihtoehto on jatkaa jäsenenä, sillä jatkossakin vain jäsenet saavat palvelumme jäsenhintaan. Jäsenille lähetämme jäsenlehdet ja he ovat aktiivisimman metsätiedotuksemme piirissä. Jäsenille kuuluu jäsenmaksua vastaa myös tilakäynti ja puunmyyntisuunnitelma.

Mikäli kuitenkin haluat erota, metsänhoitoyhdistyksien säännöt ohjeistavat näin: "Jos jäsen haluaa itse erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan heti".

Kannattaako siis olla jäsen?

Ehdottomasti!

Sitä kautta varmistat edunvalvonnan lisäksi palvelujen saannin jäsenhintaan sekä tutun asiakassuhteen ja tuttujen toimijoiden säilymisen. Puhumattakaan jopa tuhansien eurojen jäseneduista!

Yhdessä olemme enemmän!

Hyvää Jäsenvuotta 2021

Jari Yli-Talonen