Maanomistajatahot otettava mukaan Evon tiedekansallispuiston valmisteluun

25.1.2021

MTK Häme sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset laativat oheisen kirjeen ympäristöministeriölle.

Evon tiedekansallispuistohankkeen valmistelu on etenemässä kokonaan ilman paikallisia maanomistajia.

Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman tutkijoista sekä muutamasta yksityishenkilöstä koostuvan ryhmän esitys Evon tiedekansallispuistosta eteni syksyllä selvitysvaiheeseen. Paikallista valmistelua ei esitysvaiheessa tehty, vaan alueen maanomistajille kerrottiin, että paikallisnäkemys asiassa on tarkoitus tehdä alueellisessa työryhmässä, jota kokoamaan valittiin professori Atte Korhola. Ryhmän kokoonpano julkaistiin 22.1.

Alueen maanomistajatahot ovat esittäneet, että ryhmässä tulisi olla jäseniä alueen (Lammi/Hämeenlinna, Padasjoki, Asikkala) MTK- ja MHY-yhdistyksistä.

Kansallispuisto perustetaan erillislailla vain valtion omistamille maille. Evolla retkeilyalueeseen rajautuu laajoja yksityisten omistamia metsäalueita, joista osa on Natura 2000-ohjelman suojelualueina. Lisäksi yksityisomistuksessa olevia maita jäisi kansallispuistorajauksen sisäpuolelle tai erillisten puistoon kuuluvien alueiden väliin.  

Nyt julkaistussa alueellisen työryhmän kokoonpanossa ei ole yhtäkään maanomistajien edustajaa. Myöskään Evon alueella toimivia luontomatkailuyrittäjiä ei ole nähty riittävän tärkeinä toimijoina. Työryhmän perustamisesta kerrotaan, että työryhmä koostuu pääasiassa paikallisista toimijoista ja tahoista, joita Evon tiedekansallispuiston perustaminen joko välittömästi tai välillisesti koskee. Näin ei kuitenkaan ole nyt tapahtunut, vaikka kansallispuiston mahdollinen perustaminen koskee suoraan ja välillisesti suurta joukkoa puiston läheisyydessä maata omistavia maanomistajia.

MTK Häme sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset vaativat, että perustettua työryhmää täydennetään alueen maanomistajien edustajilla.

Hämeenlinnassa 25.1.2021

Jukka-Pekka Kataja       Juha Kartano                 Jari Yli-Talonen
Toiminnanjohtaja            Puheenjohtaja               Johtaja
MTK Häme                   MHY Kanta-Häme         MHY Päijät-Häme