Kesän 2021 työharjoittelupaikat

14.12.2020

Tarjoamme kesäharjoittelupaikkoja kahdelle metsäalan opiskelijalle toimihenkilöharjoitteluun. Ensisijaisesti haemme jo useamman vuoden metsäalaa opiskelleita henkilöitä, jotka tarvitsevat opintoihinsa harjoittelun. Kunkin harjoittelijan jakso on 2 kk:n mittainen ja toivomme harjoittelun alkavan toukokuun alussa.

Lisäksi otamme opiskelijoita suorittavan työn harjoitteluun istutus- ja taimikonhoitotyöhön.

Toimihenkilöharjoittelu sisältää mm:
- Itsenäisiä tai metsänomistajan kanssa tehtäviä tilakäyntejä, joihin sisältyy hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelua ja tarkastuksia sekä laadun valvontaa
- Hakkuualueiden ja metsänhoitokohteiden nauhoituksia
- Metsänuudistamisen laadun seurantaan liittyviä mittaustehtäviä
- Korjuun valvonnan, metsänuudistamisen ja metsänhoitotöiden avustavia työnjohdon tehtäviä

Odotamme harjoittelijalta kykyä itsenäiseen maastotyöskentelyyn, aktiivista ja reipasta otetta työhön, oma-aloitteellisuutta sekä valmiutta hakkuu- ja metsänhoidollisten töiden kartoitukseen maastokäynneillä. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja opiskeluissa saatua metsäalan perustietoa.

Mainitse hakemuksessasi harjoittelun mahdollinen alkamis- ja päättymisajankohta sekä toivottu sijainti yhdistyksemme alueella.

Suorittavan työn harjoittelusta voit kysellä suoraan sen paikkakunnan metsäasiantuntijoilta, johon haluat mennä. Yhteystiedot löydät www.mhy.fi/paijat-hame.

Pyydämme vapaamuotoisia hakemuksia toimihenkilöharjoitteluun ansioluetteloineen 28.2.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jari.yli-talonen@mhy.fi. Lisätietoja samasta osoitteesta.