Hoidetaan taimikot kuntoon

19.4.2021

Taimikonhoitoa voi tehdä milloin vain - pääasia, että tehdään

"Taimikon vesominen on vähäisintä, kun taimikonhoito tehdään juhannuksen ja heinäkuun ensimmäisen viikon välissä"

"Taimikot kannattaa hoitaa keväällä kantohankien aikaan, kun liikkuminen on helpointa"

"Kevät on hyvää aikaa tehdä taimikonhoito, koska havupuut erottuvat parhaiten"

"Täysikuun aikaan taimikot eivät vesoitu"

 

Taimikonhoidon ajankohtaan on monta ohjetta, mutta tosiasiassa taimikonhoito kannattaa tehdä riippumatta ajankohdasta. Kaikkia taimikoita ei millään ehditä tekemään juhannuksen ja heinäkuun ensimmäisen viikon välissä - ei vaikka tekijöitä olisi kuinka paljon vain. Kaikki eivät tarkene talvella ja päivän pituuskin on lyhyt, eikä keväällä kantohankea ole pitkään, jos edes ollenkaan. 

Vaikka taimikonhoidosta tulee kustannuksia metsänomistajalle niin se on olennainen osa metsänhoitoa ja yksi parhaista investoinneista hyvään hakkuutuloon ja onnistuneisiin harvennuksiin. Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito on edullisempaa kuin myöhään tehty. Työ on nopeampaa kun poistettava puusto on vielä pientä eikä kasvutappioita ole vielä tullut kasvatettaville puille. 

Koivut ovat kovia "piiskaamaan" toisia puita ja varsinkin havupuut kärsivät koivun latvojen piiskauksesta. Onnistuneessa taimikonhoidossa ei poisteta kaikkia koivuja vaan säästetään sopiville paikoille lehtipuita. Jo taimikonhoidossa voidaan suunnitella säästöpuuryhmät, jotka säästetään koko kiertoajan hakkuusta toiseen. Säästöpuuryhmä on luontaista jättää paikkaan, joka on metsurin ja hakkuukoneen hankala saavuttaa, esimerkiksi pieni suopainanne tai kivikko. Näillä säästöpuuryhmillä ylläpidetään monimuotoisuutta eikä metsästä saatu tulo pienene.

Taimikonhoitoa tehdään joko varhaisperkauksena, jossa poistetaan istutettujen taimien ympäriltä noin 1 metrin säteellä kaikki kasvavat puut. Männyntaimikolle suositellaan varhaisperkausta kun taimien keskipituus on alle 1 m ja kuusentaimikon keskipituuden ollessa alle 1,5m. Istutettujen taimien väleihin jää luontaisesti syntyneitä taimia kasvamaan. Varhaishoitoon saa KEMERA tukea 160 €/ha mikäli kasvatettavan puuston pituus on yli 0,7 m ja alle 3m ja hoidettavien taimikoiden yhteispinta-ala on vähintään 1 ha (kuviokoko min 0,5 ha). 

Nuoren metsän hoito on varttuneemmalle taimikolle tehtävä hoitotoimi. Nuoren metsän hoidossa taimikko harvennetaan kasvatustiheyteen pituuden ollessa yli 3m (suositukset vaihtelevat 3-7 metrin välillä riippuen puulajista). Nuoren metsän hoidossa ei ole jätettävien puiden valinnassa merkitystä sillä, onko taimi viljelty vai luontaisesti syntynyt. Tukea nuoren metsän hoitoon voi saada 230 €/ha ja 200 €/ha lisätukea mikäli puuta kerätään kuviolta. Pienpuun keruu tarkoittaa lähes aina koneellista korjuuta. Minimi kuviokoko on sama kuin varhaishoidossa, 0,5 ha, mutta työmaan kokonaispinta-ala täytyy olla vähintään 2 ha. Nuoren metsän hoidon tuki tulee pienenemään tämän vuoden lopussa. Jatkossa tukea saisi vain 160 €/ha eli varhaishoidon tuen verran. Hankkeille myönnetään yksi vuosi aikaa tekemiseen, eli tämän vuoden joulukuussa tehdyt hakemukset täytyy saada valmiiksi joulukuussa 2022. 

Mikäli metsässäsi on taimikoita niin kannattaa tarkistaa niiden kunto vuosittain, aivan nuorilla taimikoilla jopa pari kertaa vuodessa. Mitä nopeammin pystyy reagoimaan taimikon tilaan sitä pienemmiksi vahingot yleensä jäävät.

Metsänhoitoyhdistyksen kautta saat apua taimikonhoitoon sekä teemme KEMERA hakemukset puolestasi valtakirjalla. Mikäli olet epävarma taimikkosi kunnosta niin ota rohkeasti yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja saat meiltä apua ja lisätietoja taimikonhoitoon. Tarkistamme taimikon KEMERA kelpoisuuden ja teemme hakemuksen Metsäkeskukselle. Työn saa aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli haluat tehdä osan taimikonhoidoista itse ja jättää osan meidän vastuulle niin sekin onnistuu. Suunnittelemme jokaisen työmaan metsänomistajan kanssa erikseen ja otamme huomioon hänen toiveensa.

Laitetaan taimikot kuntoon yhdessä!