Tiedote valtuuston vaaleista

15.12.2020

Metsänhoitoyhdistyksiin uudet päättäjät

Metsänhoitoyhdistysten valtuustoihin valittiin tulevalle nelivuotiskaudelle 1413 uutta päättäjää. Naisten ja etämetsänomistajien osuus kasvoi hieman edelliseen valtuustokauteen verrattuna. Myös ammattiasemaltaan palkansaajia ja yrittäjiä on valtuutettuina enemmän.

Valtakunnallinen äänestysaktiivisuus metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleissa oli 41 %. Se oli täsmälleen sama kuin edellisellä kerralla. Paras äänestysprosentti oli Metsänhoitoyhdistys Yli-Iissä, 54,5 % Valtuutettuja valittiin koko maan 64 yhdistykseen yhteensä 1413 ja varavaltuutettuja 398.

Valtuutetuista on naisia 15 %. Naisten osuus valtuutetuista nousi prosenttiyksikön verran edelliseltä vaalikaudelta. Valtuutetuista uusia on 28 % ja valtuutettujen keski-ikä on 55 vuotta. Keski-ikä nousi parilla vuodella edellisvaaleista.

Valtuutetuista ammattiasemaltaan maanviljelijöitä on 38 %, eläkeläisiä 15 %, palkansaajia 25 % ja yrittäjiä 22 %. Maanviljelijöiden osuus on laskenut huomattavasti, sillä edellisissä vaaleissa viljelijöitä valittiin valtuustoihin 47 %. Vastaavasti palkansaajien ja yrittäjien osuus on kasvanut.

Valtuutetuista 92 % asuu metsän sijaintikunnassa. Etämetsänomistajien osuus valtuutetuista kasvoi parilla prosentilla mutta on edelleen vain 8 %.

Mhy Mänty-Saiman vaalit ratkaistiin sopuvaaleina – naisten ja etämetsänomistajien osuus suurempi kuin valtakunnassa keskimäärin

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n uusi valtuusto valittiin tällä kertaa poikkeuksellisesti ilman vaaleja. Ehdokkaita ilmoittautui 24 ja koska valtuustossa on 24 jäsentä, varsinaisia vaaleja ei tällä kertaa ollut tarpeen käydä.

Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2021. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta, eli 31.12.2024 saakka.

Valituista valtuutetuista 38 % on uusia. Valtuutettujen keski-ikä nousi vuodella edellisvaaleista ollen nyt 58 vuotta.

Valtuutetuista 25 % on naisia ja 21 % valtuutetuista asuu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen ulkopuolella. Etämetsänomistajien määrä kasvoi verrattuna neljän vuoden takaiseen vaalitulokseen.

Metsänhoitoyhdistyksen valittujen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä osoitteessa www.mhy.fi/manty-saimaa

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien itse hallinnoimia yhdistyksiä. Koko maassa toimii 64 metsänhoitoyhdistystä. Valtuustot ovat yhdistysten ylin päättävä elin. Lisätietoja: www.mhy.fi

Lisätietoja: Suvi Kokkola, suvi.kokkola@mhy.fi