Tiedote Mhy Mänty-Saimaan valtuuston syyskokouksesta

15.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa muutti sääntöjään

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n historian ensimmäinen etäsyyskokous pidettiin perjantaina 11.12.2020. Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Puheenjohtajana kokouksessa toimi valtuutettu Jari Lantta Savitaipaleelta.

Metsänhoitoyhdistykset ja sitä kautta metsänhoitoyhdistysten jäsenet ovat jäseninä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK:ssa. MTK:ssa on meneillään järjestöremontti, jonka yhtenä osana on jäsenmaksujärjestelmän uusiminen.

Jatkossa kaikkien MTK:n yhdistysten jäsenmaksu kerätään samalla laskulla. Tämä muutos edellyttää sääntöjen muuttamista niin metsänhoitoyhdistyksissä kuin tuottajayhdistyksissäkin.

Mhy Mänty-Saimaan valtuusto hyväksi sääntömuutoksen.

Puukauppa piristynyt

Kuluvaa vuotta on värittänyt COVID19-pandemia. Korona on voimistanut metsäteollisuuden rakennemuutosta. Paperin tuotantoa on supistettu ja lopetettu vuonna 2020. Kartongin ja sellun tuotantoon sen sijaan ennakoidaan kasvua vuodelle 2021.

Sahatavaran ja vanerin vienti on elpynyt loppuvuonna 2020 ja Pellervon taloustutkimuksen ennusteen mukaan vienti kasvaa edelleen vuonna 2021.

Mhy Mänty-Saimaan alueella puukauppaa käytiin alkuvuonna maltillisesti, mutta kauppa vilkastui loppuvuonna. Kotimaan markkinahakkuut vähentyvät PTT:n arvion mukaan 15 prosenttia tänä vuonna, mutta kääntyvät 6 prosentin nousuun vuonna 2021 puun käytön lisääntyessä.

Tuontipuun osuus metsäteollisuuden puunkäytöstä arvioidaan lisääntyvän tänä ja ensi vuonna ollen noin 16 prosenttia metsäteollisuuden puun käytöstä. Esimerkiksi hakkeen tuonti on lisääntynyt alkuvuodesta neljänneksen edelliseen vuoteen nähden.

Metsien hiilensidonta ja markkinaedunvalvonta edelleen keskiössä

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa kannustaa edelleen vuonna 2021 metsänomistajia hoitamaan nuoria metsiään. Taimikonhoidon lisäksi metsien lannoittaminen on yksi parhaimmista tavoista lisätä metsien kasvua ja samalla hiilensidontaa.

Metsänhoitoyhdistysten puukaupallisen edunvalvonnan ja puukaupallisten palveluiden rooli on tärkeä. Puun hintatason puolustaminen puukauppojen kilpailutuksella ja puukauppaehtojen seuraaminen hyödyttää kaikkia metsänomistajia. Tähän työhön panostetaan edelleen.

Mhy:n jäsenmaksut muuttuvat

Mhy:n jäsenet saavat siis vuonna 2021 jäsenmaksunsa uudistunein perustein. Mhy Mänty-Saimaan jäsenmaksu on jatkossa porrastettu kuuteen luokkaan metsähehtaarien mukaan. Alin porras on alle 10 ha ja ylin yli 200ha.

Metsänhoitoyhdistysten MTK:lle maksama jäsenmaksu korvautuu ns. edunvalvontamaksulla, jonka jäsenet maksavat mhy:n jäsenmaksun yhteydessä suoraan MTK:lle. Edunvalvontamaksulla rahoitetaan mm. kansallista ja kansainvälistä metsäedunvalvontaa, jonka merkitys on viime vuosina kasvanut huomattavasti metsätalouden harjoittamiseen kohdistuneiden ulkopuolisten paineiden vuoksi.

Valtuusto jätti hallituksen valinnan uudelle valtuustolle

Uusi valtuusto aloittaa toimikautensa vuoden 2021 alusta. Nykyinen valtuusto teki päätöksen, että uusi valtuusto valitsee myös uuden hallituksen tammikuussa 2021 pidettävässä ylimääräisessä valtuuston kokouksessa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Suvi Kokkola, suvi.kokkola@mhy.fi