Kemera-tuet

29.4.2021

Metsäkeskuksen myöntämä kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen

KEMERA-TUET

Voimassa 2023 loppuun tai kunnes uusi tukijärjestelmä tulee käyttöön

Taimikon varhaishoito

 • kohteen minimipinta-ala 1,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • keskipituus työn jälkeen 0,7-3,0 m
 • poistuma min. 3000 r/ha
 • työn jälkeen max. 5000 r/ha
 • tuki 160 €/ha

Nuoren metsän hoito

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • keskipituus työn jälkeen yli 3,0 m
 • pohja-pinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen käsittelyä rinnankorkeudelta enintään 16 cm
 • poistuma min. 1500 r/ha
 • tiheys työn jälkeen enintään 3 000 r/ha
 • tuki 230 €/ha
 • jos kerätään hoidon yhteydessä syntyvää pienpuuta väh. 35 m3/ha, tukeen lisätään 200 €/ha

Suometsän hoito

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja 60 %, jo alue yli 5 ha

 

Metsätien perusparannus

 • vähintään 500 m
 • vähintään 30 % metsätalouden kuljetuksia
 • tuki 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista

 

Uuden metsätien tekeminen

 • vähintään 500 m
 • vähintään 50 % metsätalouden kuljetuksia
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista

 

Metsän terveyslannoitus

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • turvemaille, joiden ravinnetaso on vähintään puolukkaturvekangasta vastaava
 • boorinpuutoskohteille
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • ainoastaan tuhka – ja boorilannoitukset

 

Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitotyöt

 •  tuki määräytyy erikseen kohteen mukaan
   

Kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista.
Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutusaika yksi vuosi rahoituspäätöksestä.

Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Kysy lisätietoja metsäasiantuntijaltasi!