LounametsäEnergiapuu

Ostamme metsänomistajien energiapuuta ja tarjoamme siitä kilpailukykyisen hinnan!

Lue lisää

Energiapuun kysyntä säilyy hyvänä puunhintojen heitellessä. Metsänhoitoyhdistys Lounametsä pystyy tarjoamaan kilpailukykyisen vaihtoehdon pieniläpimittaiselle puulle Lounapuu Oy:n energiapuukaupan avulla. Energiapuun kysyntä Lounais-Suomessa alkoi kasvaa viisi vuotta sitten, kun uusia lämpöenergialaitoksia valmistui. Kysyntä voimistui Naantalin voimalaitoksen myötä. Lämpölaitoksiin toimitetaan energiapuuta hakkeena ja rankoina, jotka haketetaan paikan päällä.

Energiapuukauppa

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme mikäli olet kiinnostunut energiapuukaupasta. Ostamme tienvarresta haketettavia kelpaavaa puuta, kuten

 • Pyöreä puu (kuten esimerkiksi lahot)
 • Karsimaton ranka
 • Karsittu ranka
 • latvusmassa
 • kantoja

Teemme myös energiapuuhakkuita, jossa suunnittelemme ja toteuttamme hakkuut. Energiapuuhakkuu kohteina voivat esimerkiksi olla

 • Ensiharvennukset
 • Myöhästyneet nuoren metsän hoidot
 • Kaksijaksoiset metsät
 • Pellon ja tien reunojen perkaus

Energiapuunkorjuu

Energiapuun hankinta kattaa monipuolisesti erityyppisiä korjuumenetelmiä ja puutaravalajeja. Erilaisilla korjuumenetelmillä mahdollistetaan kaiken tyyppisten metsien laadukas hoito. Korjuukalustomme käy niin tiheisiin ja hoitamattomiin nuoriin metsiin kuin ensiharvennuskohteille. Korjuukaluston sopivuudesta saat metsäasiantuntijalta. Käytössämme on seuraavia korjuutapoja

 • Giljotiinikatkaisukone, joka löytyy kaivinkoneesta. Esimerkiksi pellon ja tienreunat
 • Kevyt harvesteri kouralla, joka soveltuu ensiharvennuksiin ja järeämpiin nuoren metsän hoitoihin
 • Fixter -kokopuupaalain, jossa kaadettu puusto kerätään lähes kokonaisuudessaan paaleihin.
 • Siirtelykaato metsurityöllä, jossa metsuri kaataa puita karsimattomana kasoihin, joista ne kuljetetaan tienvarteen.

 

Kemera-tuki

Nuoren metsän hoidoissa valtio myöntää Kemera-tukea, jota kaikki yksityiset metsänomistajat voivat hakea. Tukea voidaan myöntää energiapuuhakkuulle 430€/ha. Tämä tarkoittaa sitä, että saat puukaupan tulojen lisäksi myös kemera-tuen tuotot. Tuen saamiseksi korjuukohteen tulee kuitenkin täyttää tietyt kriteerit, joihin voit tutustua tästä. 

Energiapuun korjuu

Metsänhoitoyhdistyksen kautta metsänomistaja saa energiapuukohteet markkinoille. Energiapuu toimitetaan usein paikallisille lämpölaitoksille tai muille energiapuuta käyttäville ostajille. Hoidamme energiapuun korjuun nuorten metsien hoitokohteilta joko miestyönä tai konetyönä. Yhä useammalta hakkuukohteelta kerätään talteen myös hakkuutähteet ja tällä tavalla korjuukohteille saadaan lisää kannattavuutta. Hakkuutähteiden keräystä ja kantojen nostoa tehdään pääsääntöisesti kuusivaltaisilla päätehakkuukohteilla

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme