Viljelykausi alkamassa - taimia saatavilla

07.4.2020

Lumeton keli houkuttelee vijelykauden aloittamista metsissä. Kiirettä ei vielä ole, kunhan taimet ja muokkaus on varmistettu.

Olethan varmistanut jo taimien ja muokkauksen saatavuuden omasta metsänhoitoyhdistyksestä? Mhy Länsi-Uusimaan taimitilanne on erinomainen. Kaikkia taimilajeja ja -kokoja on vielä saatavilla kevään istutuksiin. Myös muokkaus ja istutus onnistuu kauttamme.

Istutustyö kannattaa tehdä aina mahdollisimman pian hakkuun jälkeen, ettei heinä valtaa istutusalaa.

Metsäpuun taimia voi istuttaa koko roudattoman ajan. Aloita istutus keväällä vasta, kun maa on sulanut ja lämmennyt vähintään +8°C:een. Taimia ehtii hyvin istuttaa juhannukseen asti.

Katso Luken tekemä istuttajan huoneentaulu

Taimien varastointi ja huolto
Säilytä taimet tasaisella alustalla laatikoissaan/säkeissään, mieluiten varjoisalla paikalla. Avaa laatikot/säkit. Vältä suoraa auringonvaloa ja taimien kuivumista.

Huolehdi säännöllisellä kastelulla, että taimet pysyvät kosteina ennen istutusta. Paakun on istutushetkellä oltava niin märkä, että siitä voi puristaa vettä. Älä istuta kuivuneita, jäisiä tai vioittuneita taimia.

Istutuksen valmistelu
Paakkutaimien istutusta varten tarvitset istutusputken, taimivakan ja hanskat. Taimet on käsitelty tukkimiehentäitä vastaan torjunta-aineella, joten niitä ei pidä käsitellä paljain käsin. Myös käsivarret kannattaa suojata.

Taimilaatikot siirretään istutusalalle ennen työn aloittamista. Jaa laatikot eri puolille istutusalaa siten, että saat täytettyä istutusvakan ilman turhaa edestakaista kävelyä.

Istutustekniikka

  • Ennen istutuksen aloitusta, säädä syvyysrauta sopivalle korkeudelle, jotta saat taimen oikeaan istutussyvyyteen.
  • Valitse hyvä istutuskohta.
  • Paina istutusputki kohtisuoraan maahan kevyesti kahvoista painamalla ja samalla kääntämällä putkea edestakaisin maata vasten. Vältä liian voimakasta työntöä kahvoista, etteivät ne katkea.
  • Paina putken leuat auki jalalla polkuraudasta painamalla.
  • Pudota taimi putkeen, nosta putki kokonaan pois taimen päältä ja sulje putken leuat jousenpalautinta peukalolla painamalla. Varo, ettei taimi jää tässä vaiheessa leukojen väliin tai se katkeaa.
  • Tiivistä maa taimen ympärillä kengän kärjellä ja katso, että taimi jää suoraan.
  • Siirry seuraavaan istutuskohtaan ja varmista, että olet sulkenut pottiputken leuat ennen kuin painat sen maahan. Näin vältyt putken tukkeutumiselta.

Oikean istutuskohdan valinta
Paras istutuspaikka on mättään keskellä, laikun korkeimmassa kohdassa tai äespalteessa. Vettä keräävät palteet ovat huonoimpia mahdollisia paikkoja. Taimet on istutettava riittävän syvälle.

Tiheyden mittaaminen
Taimikon tiheyden voi mitata käyttämällä 4 metrin keppiä tai ongenvapaa. Pyörähdä täysi ympyrä ja laske alalle jäävät kasvatuskelpoiset taimet. Kerro määrä luvulla 200 ja saat hehtaarikohtaisen taimien määrän.

Ota koealoja useita ja pyri siihen, että istutusalalla taimia on keskimäärin tavoitetiheys. Tiheyden voi mitata samalla tavalla myöhemmin myös taimikonhoidon yhteydessä.