Tuhkalannoituksiin tukea ilman ravinneanalyysiä

22.4.2020

Kemeratuen myöntämisen edellytyksistä poistuu 1.5.2020 vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tämä helpottaa tuhkalannoitukset tekemistä tuettuna suometsissä, kun ei tarvitse osoittaa puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, neulasten värivikoja tai ravinnepuutoksia. Tuki kattaa 30 prosenttia lannoituksen kokonaiskustannuksista.

Turvemailla metsän kasvua rajoittavat yleensä fosforin ja kaliumin puutokset, ohutturpeisilla mailla myös typpi. Kasvunlisäystä lannoitettavilla turvemailla saadaan yleensä 2-4 m³/ha/v ja lannoituksen vaikutusaika kestää 20-40 vuotta. Lisäkasvua saadaan siis 20-80 m³/ha.

Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkan käyttö vähentää tarvetta ojien kunnostukseen ja parantaa turvemaiden vesitasapainoa lisäämällä puuston kasvua ja haihdutuskykyä.

Hyvin kasvavat suopuustot sitovat hiiltä ja hillitsevät näin osaltaan ilmastonmuutosta.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi, joka kartoittaa lannoitukseen soveltuvat kohteet.