Syksyisellä metsäretkellä huomioitavaa

02.10.2019

Syksy on hienoa aikaa retkeilyyn ja ruskan ihailuun. Kun kuljeskelet metsässäsi marjassa tai patikoimassa, kannattaa kiinnittää huomiosi myös puustoon. Kesän jäljiltä puusto on hyvä tarkastaa mahdollisten tuhojen tai vaurioiden varalta, ja se käy näppärästi sienikorin täyttyessä.

Taimikon menestys ratkeaa sen alkutaipaleella

Taimien ensimmäiset elinvuodet ovat ratkaisevassa asemassa taimikon kehittymisen kannalta. Pienet taimet ovat alttiita monenlaisille häiriöille, kuten kuivuudelle, heinittymiselle ja tuholaisille.  

Vähäsateinen kesä on voinut aiheuttaa vasta istutettujen taimien menehtymisen. Jos taimi ei ole saanut tarpeeksi vettä, se kuivuu ja tiputtaa neulasensa. Asian voi korjata, sillä keväällä uudistettu taimikko on mahdollista täydennysistuttaa. Mikäli istutusalalla on enemmän kuin 50 menehtynyttä taimea hehtaaria kohden, kannattaa täydennysistutuksesta tiedustella omalta metsäasiantuntijalta.

Kuivuuden lisäksi heinittyminen on yleistä nuorissa taimikoissa, erityisesti rehevillä alueilla. Vaikka kuusi pärjääkin varjossa, heinä kilpailee sen kanssa vedestä ja ravinteista. Mikäli heinä pääsee kasvamaan kuusentaimia korkeammaksi, saattaa se talvella taipua lumen painosta taimien päälle vaurioittaen niitä. 

Myös hirvet ovat voineet tehdä taimikossa ja nuorissa metsissä tuhojaan syömällä lehtipuun kuorta. Mänty on hirvelle enemmänkin talvinen herkku, mutta myös kesän jälkeen nuoria männiköitä kannattaa pitää silmällä. Hirvituhoja voi ehkäistä varhaisperkauksella, jolloin sitä houkutteleva lehtipuuvesakko poistetaan. Syksy on hyvää aikaa varhaisperkauksen toteuttamiselle. Tarjouksen varhaisperkauksesta voi pyytää omalta metsäasiantuntijalta.

Hirvialttiisiin taimikoihin kannattaa syksyllä levittää Trico-hirvikarkotetta tai laittaa sen ympärille hirvinauhaa. Kumpaakin löytyy metsänhoitoyhdistyksestä.

Varttunutta metsää uhkaavat tuuli ja hyönteiset

Tuuli ja kirjanpainaja ovat varttuneessa metsässä yleisiä tuhojen aiheuttajia. Tuuli kaataa puustoa etenkin varttuneissa kuusikoissa. Yksittäisille rungoille ei metsässä kannata tehdä mitään, vaan ne voi jättää lahoamaan ja monimuotoisuutta turvaamaan.

Mikäli runkojen määrä ylittää kuusella 10 m3 ja männyllä 20 m3, kannattaa tuulikaadoista ilmoittaa omalle metsäasiantuntijalle. Laki hyönteistuhojen torjunnasta edellyttää runkojen poistamista metsästä, mikäli nämä määrät ylittyvät. Jos tuulituhot ovat mittavat ja sinulla on metsävakuutus, ole yhteydessä myös vakuutusyhtiöösi.

Viime kesä oli tätäkin kuumempi ja kuivempi, jolloin kirjanpainaja lisääntyi räjähdysmäisesti. Vaikka kirjanpainajakanta ei ole tänä kesänä yhtä suuri, kannattaa myös sen varalta pitää silmät auki metsässä. Kirjanpainaja iskee yleensä sairaisiin ja vaurioituneisiin puihin, mutta mikäli kanta kasvaa suureksi, voi tuholainen vallata myös terveen puun.