Säästä lahopuut - pörriäisetkin kiittävät

26.6.2020

Lahoilla puilla elää tuhansia eliölajeja, jotka turvaavat metsäluonnon toimintaa osallistumalla hajotukseen ja ravinteiden kiertoon.

Lahopuut tarjoavat pesäkoloja monille eliöille. Lahopuita säästetään lajiston monimuotoisuuden ja siitä koituvien hyötyjen ylläpitämiseksi.

Metsänkäsittelyssä säästetään lahopuut, erityisesti järeät rungot. Järeät pitkälle lahonneet rungot kierretään ja tuoreet järeät lahopuut siirretään pois tieltä. Yksittäisten kuolleiden lahoavien puiden säilyttämisestä ei juurikaan koidu tulonmenetyksiä metsänomistajalle.

Metsään katkennut tai kaatunut lahopuu, josta ei ole vaaraa, kannattaa siis jättää niille sijoilleen.

Jos lahopuuta ei ole metsässä valmiiksi, sitä voi myös tehdä. Tekopökkelöillä saadaan luotua pystylahopuuta, jota etenkin nuorissa metsissä on yleensä niukasti.

Tekopökkelöt ovat n. 2-5 metrin korkeudelta katkaistavien puiden korkeita kantoja. Pökkelöissä on eri korkeudella erilaiset kosteusolosuhteet, joten ne tarjoavat hyvin monimuotoisia olosuhteita kuolleessa puussa elävälle lajistolle.

Lehtipuusta tehdyt tekopökkelöt alkavat lahota muutamassa vuodessa, jolloin tikat ja tiaiset voivat tehdä niihin pesäkoloja.

Erityisen hyödyllisiä tekopökkelöt ovat peltojen ja niittyjen reunoilla, jolloin niistä tulee luonnon omia ”hyönteishotelleja”.

Olemme mukana YLE:n #pelastapörriäinen -kampanjassa. Tule sinäkin mukaan, ja käy kirjaamassa pörriäistekosi laskuriin YLE:n kampanjasivustolla https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen