Puumarkkinakatsaus: harvennuksilla suotuisa kysyntä

17.6.2019

Kotimaan puumarkkinakehitys on kesäkuun alkupuolella jatkunut muuttumattomana. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tällä hetkellä parhaiten kysyntää on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille.

Luonnonvarakeskus Luken tuoreen suhdannepäivityksen mukaan maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan Luke ennakoi laskevan neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta. Sellun hinta säilyy laskusta huolimatta kuitenkin edelleen korkeana. Toteutuneiden kapasiteettilisäysten myötä metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärät ja puun käyttö Suomessa ovat toistaiseksi vakaantuneet.

Puuvarastojen purkamisten ja raakapuun kasvavan tuonnin myötä Luke arvioi teollisuuspuun hakkuiden vähenevän tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran heikkenevät vientihinnat heijastuvat havutukkien kantohintoihin, joiden Luke ennustaa alenevan 6–7 prosenttia vuodesta 2018.

Kotimaan puumarkkinakehitys on kesäkuun alkupuolella jatkunut muuttumattomana. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tällä hetkellä parhaiten kysyntää on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille. Heikko sahatavaran markkinatilanne on heijastunut tukin kysyntään.

Puukauppamäärät supistuvat edelleen, ja kesäkuun alkuun mennessä yksityismetsistä oli ostettu puuta 16 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Havutukkien viime syksynä alkanut hinnanlasku jatkuu edelleen. Puuta on alkuvuonna yksityismetsistä kokonaisuutena korjattu viime vuoden tahtiin. Puun tuonti on edelleen kasvanut, samoin kuin raakapuun vienti, jolla on onnistuttu paikkaamaan kotimaan supistunutta kysyntää.

Puumarkkinatilanteessa on vaihtelua maan eri osien ja ostajien välillä. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Metsätuhojen uhka on nyt todellinen – oikea-aikainen metsänhoito vähentää riskiä

Viime viikot ovat olleet poikkeuksellisen lämpimiä koko maassa. Helteiden kääntöpuolena erilaisten metsätuhojen uhka, niin hyönteis- kuin myrskytuhojen riski on merkittävästi kasvanut. Varttuneita kuusikoita kannattaakin tarkkailla erityisellä huolella. Lisäksi mäntypistiäistuhoista on jo tullut havaintoja. Kuorellinen havupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikoilta ja tienvarsien välivarastoista metsätuholain määräaikoihin mennessä.

Hyönteistuhojen osalta paras varautumiskeino on oikea-aikainen metsänhoito. Hakkuut tulee suorittaa ajallaan, sillä yli-ikäisten tai riukuuntuneiden metsien vastustuskyky tuhoja vastaan on aina heikompi. Myrskytuhoja vastaan paras varautumiskeino on kattavan metsävakuutuksen hankkiminen.

Kevät ja alkukesä on otollinen aika taimikoiden varhaishoidon ja nuoren metsän hoitotöiden tekemiseen. Puun myyntisuunnitelmien laadinnan ohessa kannattaakin tarkistaa myös taimikoiden hoitotarve. Lisäporkkanana taimikonhoitoon ja nuoren metsänhoitoon on runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä. Metsäteihin kannattaa myös investoida pitkäjänteisesti. Metsänhoitoyhdistyksistä löytyy apua edellä mainittujen töiden suunnitteluun ja toteutukseen ja myös Kemera-tuen hakemiseen.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978
 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä