Puumarkkinakatsaus 1/2021

28.1.2021

Vihdoinkin kunnon talvi

  

 

Alkuvuodesta on päästy nauttimaan erinomaisista talvikorjuukeleistä, toisin kuin viime talvena. Tämä vaikuttaa myös puumarkkinatilanteeseen. Puun kysyntä kohdistuu korjuukeleistä huolimatta edelleen uudistushakkuiden havutukkivaltaisiin kohteisiin. Korjuuketjut joutuvat tasapainottelemaan tällä hetkellä päätehakkuiden ja huonommin kantavien maiden talviharvennusten toteuttamisen välillä. Puun kuljetukset heikommin kantavien teiden varsilta ovat nyt mahdollisia koko maassa.

Talvikorjuukohteiden kaupalle on mahdollisuuksia, vaikka kesäkorjuukelpoiset kohteet ovatkin edelleen ostolistan kärjessä. Viime talven heikot korjuukelit ovat muistissa ja sydäntalven kesto on muutenkin viime vuosina lyhentynyt. Puun hinnat ovat säilyneet kohtuullisen hyvällä tasolla myös alkuvuodesta. Puukauppaa onkin käyty vilkkaaseen tahtiin. Puumarkkinat ovat kokonaisuutena tasapainoisessa tilanteessa. Lisäksi metsäteollisuuden näkymät ovat koronatilanteen pitkittymisestä huolimatta kohtuullisen hyvät.

 

Talvikorjuukohteiden puukauppa tasapainossa

 

Puun ostoaktiivisuus on ollut edelleen hyvällä tasolla. Talvikorjuun harvennuskohteille ei kuitenkaan ole nähtävissä kysyntäryntäystä, sillä edelliseltä talvelta on jäänyt pystyvarastoja korjaamatta. Nyt niitä päästään hakkaamaan, korjaamaan ja kuljettamaan. Toisaalta kysyntä painottuu edelleen enemmän tukkivaltaisiin kohteisiin, mikä onkin ylläpitänyt puun kohtuullisen hyvää hintatasoa. Päätehakkuiden talvikorjuukohteiden kysynnän hyödyntäminen voi paikoin avata metsänomistajille hyviä puukaupan mahdollisuuksia. Havutukeista nähdäänkin olevan edelleen alitarjontaa.

Vuoden alku näyttää koronatilanteen pitkittymisestä huolimatta metsäteollisuuden näkökulmasta hyvältä. Sahatavarakauppa vetää hyvin markkinoilla ja hintataso on korjaantunut lähes pidemmän aikavälin tasolle. Myös sellun ja kartongin kysyntä ja hintataso ovat olleet nousussa. Hintapainetta lisää edelleen konttirahtien hurja kallistuminen, joka johtuu Kiinan kaupan nopeasta elpymisestä. Paperiteollisuus kärsii kuitenkin heikosta kysynnästä koronatilanteen jatkuessa. Lisäksi papereiden hinnat ovat edelleen laskeneet.

 

Puukaupan suunnittelussa ja toteutuksessa huomio korjuukelpoisuuteen

 

Puukaupan suunnittelussa on tärkeä tunnistaa kohteiden korjuukelpoisuus. Ne jaetaan talvi-, kesä- ja kelirikkokorjuukelpoisiin kohteisiin. Talvikorjuukelpoiset kohteet voidaan korjata vain talvella, kun taas kelirikkokelpoiset kohteet voidaan korjata keleistä riippumatta. Metsänomistaja voi suunnitella yhdessä asiantuntijan kanssa mahdollisuuksia parantaa kohteidensa korjuukelpoisuutta. Korjuukelpoisuudelle ei riitä pelkästään metsien kantavuus, vaan myös teiden kunto on oleellinen. Talven hyvät korjuu- ja kuljetusolosuhteet ovat harvinaisia ilmaston lämmetessä, joten tilannetta kannattaa hyödyntää puukaupan suunnittelussa.

 

Puukaupan suunnittelu kannattaakin aloittaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Toimihenkilö tietää millainen kysyntä eri puutavaralajeille korjuukelpoisuuskohteittain on tällä hetkellä ja olisiko metsänomistajan tilalla mahdollisuus jatkossa parantaa kohteiden korjuu- ja kuljetuskelpoisuutta.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

 

Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö, MTK

+35844 373 9377