Puumarkkinakatsaus 10/2020

16.10.2020

Puumarkkinat piristyneet tukkipuun vetämänä

Puumarkkinat ovat piristyneet voimakkaasti syksyn aikana. Puukauppaa on käyty viimevuotta kovempaa tahtia viimeisinä viikkoina. Myös hakkuuaikomukset ovat nousseet lähes viikoittain. Puukauppaa vetää erityisesti havutukkien kova kysyntä. Ennustelaitokset (LUKE ja PTT) arvioivatkin hakkuumäärien kasvavan ensi vuonna. Myös metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärien arvioidaan nousevan ensi vuonna kaikilta muilta osin paitsi paperiteollisuudessa. Kartonkiteollisuuden arvioidaankin ohittavan paperiteollisuuden tuotannon arvossa mitattuna ensi vuoden aikana. Metsäteollisuuden suhdanteet ovat kääntymässä laskusta nousuksi.

Havutukkien kova kysyntä yllätti

Puun ostot ovat kiihtyneet syksyn aikana havutukkipuiden vetämänä. Puun hinnat ovat myös hieman vahvistuneet. Havutukkien hyvä menekki on tullut hieman yllättäen, joten puuntarjonnan arvioidaan jääneen hieman jälkeen kysynnästä. Toisaalta puukauppaa tehdään nyt viimevuottakin kovempaan tahtiin.

Luke ja PTT arvioivat sahatavaran kysynnän kasvavan ensi vuonna. Sahatavaran hintojen arvioidaan nousevan vain hieman, eivätkä ennustelaitokset odota tukkipuun hinnalle merkittävää lisäystä. Tätä voi perustella sillä, että sahatavaran hinnat ovat edelleen alemmalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Ennusteisiin sekä kysynnästä että hinnasta liittyy aina epävarmuutta. Tukkipuun hyvän kysyntätilanteen hyödyntäminen vähentää epävarmuuteen liittyvää riskiä.

Kemiallisen metsäteollisuuden osalta lopputuotteiden hinnat ovat olleet laskussa. Erityisesti sellun hinnan arvioidaan kuitenkin kääntyvän nousuun ensi vuonna (LUKE ja PTT). Koronakriisi on nopeuttamassa kemiallisen metsäteollisuuden murrosta paperin tuotannon osalta. Paperintuotannon vähentymisen ja vastaavasti kartonkituotannon lisääntymisen arvioidaan johtavan siihen, että ensi vuonna kartonki ohittaa paperin metsäteollisuuden suurimpana tuotteena arvolla mitattuna.

Puukauppa liikkeelle puunmyyntisuunnitelmalla

Metsänomistajan on nyt mahdollisuus hyödyntää tukkipuun hyvä kysyntätilanne. Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Metsänomistajan on mahdollista tilata ilmainen puunmyyntisuunnitelma. Yhdistyksen neuvoja käy läpi metsänomistajan metsän ja arvioi paikallisen puumarkkinatilanteen perusteella hakkuumahdollisuudet. Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan oman alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan toteuttamista. Yhteystiedot näet tästä!

Kalle Karttunen
Tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry