Puukauppa on käynyt kesäkaudella normaalia vilkkaampana

24.8.2021

Puukauppa on käynyt normaalia vilkkaampana myös kesäkaudella. Vuoden alusta puunmyynti on ollut kokonaisuutena puolet vilkkaampaa kuin vuosi sitten.

Kesäkauden puukauppa edellisen kymmenen viikon ajalta on ollut jopa kaksinkertaista edellisiin vuosiin nähden. Toisaalta alkukesän puun hintapiikki on kääntynyt laskuun. Markkinat ovat lomaviikkojen jälkeen odottavalla kannalla. Metsäyhtiöt ovat kertoneet hyvistä alkuvuoden tuloksista, joita ovat siivittäneet lopputuotteiden hyvä hintakehitys suhteessa kustannuksiin, kuten puun hintoihin. Markkinoiden yleinen tilanne on positiivinen.

Puukauppamäärät vastaavat ennätysvuotta 2018

Puukauppamäärien osalta alkuvuosi on noudatellut vuoden 2018 puukauppakäyrää, jolloin kumpanakin vuotena viikkoon 30 mennessä oli kumulatiivinen ostomäärä yksityismetsistä 22 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2018 tämä oli vasta noin puolet koko vuoden yksityismetsien toteutuneesta ostomäärästä. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, mutta tämän vuoden näkymät ja ennustelaitosten analyysit ovat optimistisia loppuvuodenkin osalta.

Markkinoilla kysyntä ja tarjonta määrittävät puun hintatason. Usein on toistunut sama tilanne, jossa puun hinnat ovat laskeneet kesälomakaudella hetkellisesti. Tämä johtunee siitä, että puun ostajien ostoaktiivisuus ei jakaudu tasaisesti, vaan painottuu aktiivisemmille puukauppaviikoille ja ostohenkilötkin pitävät lomiaan. Toisaalta kesälomilla monilla metsänomistajilla olisi aikaa paneutua puukaupan suunnittelemiseen. Tällöin voi syntyä hetkellistä ja paikallista ylitarjontaa, joka voi näkyä tiettyjen puutavaralajien hinnoissa. Toisaalta kesän puukauppamäärät ovat kokonaisuuden kannalta kuitenkin pieniä.

Puun hintataso ja lopputuotteiden hinnat ovat tässä markkinatilanteessa erkaantuneet. Tämän johdosta metsäyhtiöt ja sahat ovat tehneet kovia tuloksia. Metsäteollisuuden lopputuotteiden futuurihintojen mukaan hintatasot säilynevät kohtuullisen korkealla tasolla. Tämä mahdollistaa toivon mukaan metsäalalle lisää investointeja ja puun käytön lisäystä. Näiden pitäisi heijastua raaka-aineen kotimaiseen kysyntään.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä saa monipuoliset palvelut ja yhteisen edunvalvonnan

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat laajassa palveluvalikoimassaan metsänomistajille niin metsänhoidon kuin puukaupan palveluita. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä varmistetaan, että metsänomistajien yksilöllisten etujen lisäksi myös yhteisiä etuja voidaan ajaa kansallisella ja kansainvälisellä rintamalla. Tästä osoituksena esimerkiksi EU:n valmisteilla oleva uusi metsästrategia, jonka kannanotoissa saatiin lievennettyä jyrkimpiä vaikutuksia metsien käsittelyn sääntelyyn.

Metsänomistajat ovat tervetulleita metsänhoitoyhdistyksen palvelutarjonnan ja edunvalvonnan jäseniksi. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa metsänhoidon ja puukaupan suunnittelua ja toteuttamista. Otahan yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseen joko jäsenyyden tai metsänhoidon merkeissä.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

sähköposti: kalle.karttunen@mtk.fi

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta mtk.fi/puumarkkinat