Puukauppa käy kovilla kierroksilla

14.12.2020

Puukauppa on piristynyt ja tilastojen mukaan varsinkin havutukkien hinnat ovat nousseet selvästi.

Puukauppa on vihdoinkin käynnistynyt kunnolla pitkään jatkuneen hiljaiselon jälkeen myös Länsi-Uudellamaalla. Kantohinnat ovat nousseet alkusyksystä ja kilpailu sulanmaan aikana korjattavissa olevista leimikoista on nyt poikkeuksellisen kovaa. Erityisen kysytty puutavarajaji on ollut kuusitukki. Hyvän puukauppavireen on ennustettu (PTT) jatkuvan niin määrien kuin hintojenkin osalta ensi vuoden. 

Hyvä kysyntätilanne kannattaa hyödyntää. Kannattaa tilata puunmyyntisuunnitelma mahdollisimman pian, jotta suunnitelma ja kilpailutus pystytään tekemään heti alkuvuonna. Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot näet tästä --> yhteystiedot

 

Mhy Länsi-Uusimaan hintatilaston mukaan uudistushakkuiden keskihinnat joulukuussa 2020, €/m3:

Mäntytukki 62,32
Kuusitukki 65,09
Koivutukki 44,03
Mäntykuitu 21,16
Kuusikuitu 24,23
Koivukuitu 19,37