Puukaupoissa huomio sopimusehtoihin

16.9.2019

Onnistuneen puukaupan peruspilarit eli kilpailutus, tarjousten vertailu sekä katkonnan valvonta ovat kuluvana vuonna selvästi monimutkaistuneet.

Puun ostajien käyttämät puukaupan yleiset sopimusehdot sekä mitta- ja laatuvaatimukset ovat tiukentuneet, ja vaikuttavat merkittävästi puukaupan taloudelliseen lopputulokseen. Jokainen yksityiskohta on huomioitava tarjousten vertailussa.

 

Ehdot ovat ostajakohtaisia ja ne on kirjattu valmiiksi puukauppalomakkeisiin. Puukauppaosapuolten yhdessä sopimia yleisiä ehtoja ei ole. Puun ostajien esittämistä ehdoista voi aina myös neuvotella, eikä niitä pidä sellaisenaan hyväksyä.

 

Neuvoteltavia asioita ovat esimerkiksi:

  • Kuka on vastuussa leimikkorajan tai kiinteistörajan ylityksestä, erityiskohteista ja mikä on mahdollisen korvauksen suuruus?
  • Saako ostaja tehdä ennakkoraivauksen myyjän laskuun?
  • Ottaako puukauppasopimus kantaa mitta- ja laatuvaatimusten noudattamiseen vai onko ostajalla oikeus poiketa niistä?

Puukauppaa miettivien metsänomistajien kannattaa nykyisessä puumarkkinatilanteessa ehdottomasti turvautua metsänhoitoyhdistysten tarjoamaan ammattiapuun. Tämä hoituu luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle.

 

Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovittuja ehtoja on myös noudatettu. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto. Lisäksi hyvään kauppatapaan kuuluu, että hakkuista asianmukaisesti ilmoitetaan etukäteen valtakirjan haltijalle tai metsänomistajalle.

 

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaan asiantuntijat tekevät viikoittain puukauppasopimuksia metsänomistajan valtakirjalla. Heillä on paras paikallinen asiantuntemus kaikkien puunostajien sopimuksista. Käytä oman metsäasiantuntijan apua, yhteystiedot löytyvät tästä.