Puukaupassa edetään säästöliekillä

27.1.2020

Alkuvuotta on leimannut etenkin Etelä-Suomessa leuto sää, joka on vaikeuttanut puunkorjuuta. Puukaupassa kelirikkokohteilla odotetaan olevan menekkiä.

Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan ja myös metsäteiden kantavuudessa on ollut
ongelmia. Riippuen teollisuuden alkuvuoden varastojen tasosta ja kysynnän elpymisestä, niin
etenkin kelirikko- ja kesäkorjuukohteilla saattaa olla kysyntää.

Maailmantalouden ja -markkinoiden seuraaminen on myös ajankohtaista, sillä viimeaikaisilla Lähi-idän levottomuuksilla voi olla vaikutusta metsäteollisuustuotteidenkin kysyntään. Toisaalta muutamien metsäteollisuustuotteiden hintojen
lasku oli ehtinyt jo loppuvuotta kohti vähintäänkin loiventumaan.

Puukauppa alkaa omasta mhy:stä

Puumarkkinatilanne vaihtelee kuitenkin alueiden välillä melko paljon ja metsänomistajien on järkevää
hyödyntää oman alueen metsänhoitoyhdistystä puukaupan suunnittelussa. Sieltä löytyy kaikissa
puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto.

Tilastoimattomat hintaja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää
julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä ja vaikeuttaa omatoimista puukauppojen vertailua.
Metsänomistajan omassa MHYssä tunnetaan alueellinen puumarkkinatilanne.

Puumarkkinoiden toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että puukauppaa harkitsevat
metsänomistajat toimivat vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti tarjoten myyntiin markkinoilla
eniten kysyttyä puuta. Kuitupuuleimikoiden kysyntä näyttääkin edelleen vuoden 2020 alkupuolella
suotuisalta. 

Puukauppojen kilpailuttaminen on jokaisessa markkinatilanteessa välttämätöntä, mihin metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa tarjoaa oivan
avun.

Katkonta voi vaikuttaa tiliin tuhansia euroja

Puukaupan kilpailutuksen ohella tärkeää on muistaa katkonnan vaikutus puukauppaan ja
hakkuutulokseen. Katkonnan pitää aina olla puukauppasopimusten mukainen, eikä esimerkiksi tämän
hetken markkinatilanne tukkipuun alhaisempana kysyntänä ja toisaalta kuitupuun vakaampana
tarpeena saa vaikuttaa hakkuiden katkontaan. 

Metsänomistajalle suotuisalla katkonnalla puukaupassa voi voittaa jopa tuhansia euroja. Kannattaakin hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen apua korjuun valvonnassa, johon saakin valtakirjakauppana metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija-avun.

Kun suunnittelet puukauppaa, ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.