Muista taimikonhoito

17.10.2019

Taimikonhoito on metsänkasvatuksen tärkein vaihe. Jokainen viivästynyt vuosi alentaa kasvua ja lisää kustannuksia 10-15 %.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot, kuin jos työ jää tekemättä. Hyvin hoidettu taimikko tuottaa jo ensiharvennusvaiheessa tukkipuita. Päätehakkuussa puuntuotos lisääntyy, sen ajankohta aikaistuu ja tulot metsänomistajalle ovat tuhansia euroja enemmän kuin jo taimikkovaiheessa laiminlyödyssä metsässä.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito on kustannustehokasta ja se turvaa puuston kehittymisen elinvoimaisena ja terveenä. Maanmuokkausmenetelmät ja metsänviljelyyn käytettävien taimien laatu ovat parantuneet ja metsien kasvu on nopeutunut.

Taimikonhoito lyhentää puuston kiertoaikaa, nopeuttaa tukkipuiksi kasvamista ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikonhoidolla myös ylläpidetään metsien hiilinieluvaikutusta tulevaisuudessa.

Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea, eli Kemera-tukea, 160 euroa hehtaarilta. Yli kolmen metrin pituisiin taimikoihin on oma nuoren metsän hoidon tuki, joka on 230 €/ha. Jos alueelta kerätään pienpuuta, niin siihen saa lisäksi tukea 200 €/ha.

Kemera-tukea on hyvin saatavissa taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitoon. Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi.

Kumman taimikon sinä valitset?

Ennen taimikonhoitoa

Taimikonhoidon jälkeen