Miten metsänomistaja voi varautua ilmastonmuutokseen?

10.6.2020

Ilmastonmuutos lisää metsien kasvua, mutta lämpenemisen myötä erilaiset tuholaiset lisääntyvät. Talviaikojen tuttu routa voi jäädä pois ja myrskytuulia on enemmän kuin ennen.

 Mhy Länsi-Uusimaan metsäasiantuntija Markku Kolehmainen kertoo kuusi vinkkiä, joilla ilmastonmuutokseen voi varautua.

1. Käytetään metsänviljelyssä kasvupaikalle parhaiten sopivaa puulajia
Männylle uudistetaan kuivat kasvupaikat. Puulajeistamme se on parhaiten sopeutunut sietämään pitkiä poutakausia.

Kuusta käytetään rehevillä metsäpohjilla. Liian kuivaan paikkaan viljeltäessä kuusi on altis hyönteistuhoille.

Rauduskoivu viihtyy ravinteisilla metsämailla ja hieskoivua käytetään vedenvaivaamilla alavilla mailla.

2. Tehdään taimikonhoito ajallaan
Tuuli- ja lumituhoihin varautuminen alkaa jo taimikonhoitovaiheessa. Taimikon harvennuksessa puiden rungot ja latvukset vahvistuvat.

3. Tehdään harvennushakkuut ajallaan
Vankka puusto kestää paremmin tuulta. Kun puiden rungot eivät joudu kilpailemaan tilasta ja valosta, ne keskittävät kasvuaan puun järeytymiseen. Tiheässä kasvaessaan puu pyrkii kasvamaan ennen kaikkea pituutta, jolloin runko riukuuntuu ja on tuulille ja lumituhoille altis.

4. Älä harvenna liian voimakkaasti
Jos metsä on päässyt riukuuntumaan, se on harvennettava todella varovasti. Ääritapauksissa metsikköön avataan ensin vain ajourat ja vasta muutaman vuoden kuluttua tehdään varsinainen harvennus.

5. Lisää lehtipuiden määrää
Taimikonhoitovaiheessa valitaan metsikössä kasvatettavat puut. Luontaisesti syntyneitä lehtipuita kannattaa taimikkoon jättää 10 – 20 % sekapuustoksi. Sekametsässä yhdelle puulajille tapahtuva sairaus tai hyönteistuho ei tuhoa koko metsikköä.

6. Pidä metsätiet kunnossa
Leudot ja sateiset talvet ovat koetelleet metsäteiden kuntoa. Tieojien perkaus ja pehmeikköjen sorastus varmistavat tehdyn leimikon korjuukelpoisuuden.