Mhy Länsi-Uusimaan valtuustovaaleissa 37 ehdokasta

13.10.2020

Ehdokasmäärä kasvoi hieman edellisistä valtuustovaaleista (viimeksi 32). Yli kolmasosa ehdokkaista on uusia. Ehdokkaiden keski-ikä on tasan 50 vuotta. Nuorin ehdokas on alle 30-vuotias. Ehdokkaista on naisia 30 prosenttia ja miehiä 70 prosenttia. Ehdokkaat edustavat  melko laajasti eri metsänomistaja- ja ammattiryhmiä. Kolme ehdokasta on etämetsänomistaja, muut ehdokkaat asuvat toimialueellamme. 

Katso ehdokaslista äänestysnumeroineen www.mhy.fi/vaalit

Uutta on sähköinen äänestys

Vaalin äänestysaika on 4.-25.11.2020. Äänestysmateriaali lähetetään postitse äänioikeutetuille jäsenille. Vaalissa suositellaan äänestämään sähköisesti, mutta äänestää voi myös postitse. Jäsenten toivotaan äänestävän aktiivisesti parhaaksi katsomaansa ehdokasta. Äänestystulos vahvistetaan joulukuun alussa. Vaaleilla valittavan valtuuston toimikausi alkaa vuoden 2021 alussa ja päättyy vuoden 2024 lopussa.

Mistä valtuustot päättävät?

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on sääntömääräisten kokousten lisäksi toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseen liittyvät toiveet ja tavoitteet metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä.