METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua – korvausta vastaan

17.6.2019

METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella metsiensä luontoarvoja. Suojeluun sopii esimerkiksi vanhat metsät, pienvedet, lehdot, korvet tai suot. Suojelusta maksetaan korvaus puuston arvon perusteella. Korvaus voi olla kilpailukykyinen vaihtoehto hakkuille.

Kohteesta riippuen suojelu voi olla 10 vuotinen tai pysyvä.

10 vuotta kestäviä sopimuksia kutsutaan ympäristötukisopimuksiksi. Suojeltu metsä jää maanomistajan haltuun. Ympäristötukisopimukset on ensi sijassa tarkoitettu metsälain mukaisten erityisten tärkeiden elinympäristöjen erityispiirteiden suojelemiseksi, mutta myös METSO-luontotyyppejä voi valita mukaan sopimukseen. Ympäristötuki on verotettavaa tuloa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset solmivat pysyviä suojelusopimuksia metsistä, jotka täyttävät METSO-ohjelman valintakriteerit. Suojelu toteutetaan joko perustamalla yksityinen suojelualue tai myymällä alue valtiolle. Kummassakin tapauksessa korvaus on verotonta tuloa.

Eräs suojelun edellytys on luonnollisesti, että metsässä on sellaisia piirteitä, jotka tekevät siitä tärkeän luonnon monimuotoisuuden kannalta. Suojelualueilla metsässä voi jatkossakin marjastaa, sienestää tai käydä muuten virkistäytymässä.

Lisätietoa METSO-hankkeista toimihenkilöiltämme, yhteystiedot painamalla tästä, tai Metsonpolku-sivustolta painamalla tästä.