Marraskuun puumarkkinakatsaus

19.11.2021

Puukauppa odottavissa tunnelmissa - Positiivisia odotuksia kotimaisen puun käytön lisääntymisestä ensi vuonna

Puukauppaa käydään verkkaisesti markkinoiden suuntaa tunnustellen. Puun kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mutta ostoaktiivisuus on laskenut. Marraskuu on tosin perinteisesti vilkkain puukauppakuukausi, joten ostoaktiivisuuden voi olettaa elpyvän loppuvuodesta. Teollisuuden tuotantomäärät ovatkin korkealla tasolla ja tuloksenteko ennätyksellistä. Uusia investointeja ja tuotantolaitosten laajentamisia julkistetaan viikoittain. Ennustelaitokset povaavatkin puun korkeaa käyttöastetta ensi vuodelle. Lisämaustetta puumarkkinoille tuo ennakoitu puun tuonnin väheneminen. Positiivista on kotimaisen puun kasvava tarve, jonka pitäisi alkaa näkyä puun ostoissa ja hinnoissa. Erityisen ilahduttavia ovat olleet viestit koivutukin tarpeesta.

Puukaupan odotukset jo ensi vuodessa

Puukauppa on jäänyt syksyllä alkuvuoden positiivisesta vireestä huolimatta alemmalle tasolle. Marraskuu ovat perinteisesti aktiivisin puukauppakuukausi, mutta tänä vuonna kesäkuun hurja ostomäärä haastaa sitä.

Puunhinta on ollut edelleen loivassa laskussa, vaikka metsäyhtiöt ja sahat ovat samaan aikaan rikkoneet tulosennätyksiään. Onkin tärkeää, että metsänomistaja kilpailuttaa puukauppansa käyttämällä oman mhynsä apua. Suuret tulokset on tehty korkean lopputuotehinnan ja edullisen puukustannuksen ansiosta. Tulonjaon oikeudenmukaisuuden voi kyseenalaistaa tuottajan näkökulmasta. Toisaalta korkeiden tuloksien turvin puun käytölle on tulossa lisäystä investointien johdosta ensi vuodeksi.

Puuntuonnin on ennakoitu vähenevän ensi vuonna Venäjän havupuun tuontikieltojen johdosta 13 % (LUKE). Määrät eivät ole järin suuria (noin 1,5 M.m3), mutta vaikuttavia, sillä havupuuta on käytetty korvaamaan kotimaista puuta. Koivukuidun tuonti on taas ollut osin puumarkkinoita täydentävä. Tuontikieltojen lisäksi Venäjä on yllättäen asettanut rajoitteita puun tuonnille rajanylityspaikoille, joista vain muutamaa voisi käyttää puukuljetuksiin. Tämä voi vaikeuttaa puun tuontia entisestään. Tämä voi vahvistaa entisestään kotimaisen puun käyttöä. Tunnelma on odottava ja katseet ovatkin kääntymässä jo ensivuoteen. PTT ennakoi ensivuodelle maltillisesti 3 % lisäystä puun hakkuisiin ja 1–3 % puun hintaan.

Puun ostoaktiivisuus vaihtelee alueittain. Erikoispuulle voi löytyä paikallista kysyntää

Puun ostoaktiivisuus vaihtelee alueittain voimakkaasti. Vaikka osin joillekin puutavaralajeille voi saada paikallisesti heikosti tarjouksia, niin toisista puutavaralajeista voi olla pulaa. Positiivista on ollut esimerkiksi ilmoitukset koivutukin kasvaneesta kysynnästä. Tämä voi mahdollistaa metsänomistajille myyntitilaisuuksia myös pienemmillekin erikoispuuerille. Metsänhoitoyhdistyksen oma toimihenkilö tuntee paikallisen puunkäytön tilanteen ja puun tarpeen puutavaralajeittain. Kannattaa ottaa yhteyttä omaan metsäneuvojaan ajankohtaisista metsäasioista ja puukauppatilanteesta.   

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat