Korkean suojeluarvon kartat virheellisiä

08.11.2019

Keväällä esiin tulleet FSC-metsäsertifiointiin liittyvien HCV-alueiden eli korkean suojeluarvon kohteiden kartat on todettu monelta kohdin vääriksi.

HCV-karttoihin merkityistä, maastossa tarkastetuista alueista ei ole useinkaan löytynyt mitään poikkeavaa suojeltavaa, joka ei olisi jo tiedossa. Tällaisia ovat esimerkiksi runsas lahopuusto, vanhaa metsä tai luonnontilainen suo, jotka rajoittaisivat metsikön hakkuuta.

Länsi-Uudellamaalla metsänasiantuntijoiden kierreltyä HCV-karttoihin merkittyjä kohteita, on todettu, että jopa puolet kohteista on virheellisiä.

Alkuperäisen selvityksen on tehnyt Tapio Oy, joka myös toimittaan jossakin vaiheessa päivitetyt kartat.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olevien metsänomistajien metsät ovat PEFC-sertifioitua ja niissä noudatetaan metsälakia, jotka jo rajoittavat monien metsäluonnon arvokkaiden kohteiden käsittelyä.