Kirjanpainajan riskiraja ylittyi Vihdissä

16.10.2020

Kirjanpainajien lento jatkui vilkkaana myös elo-syyskuussa. Kesän ensimmäinen uusi kirjanpainajasukupolvi aikuistui heinäkuussa ja parveili elokuussa. Tällöin ne munivat kuusiin toisen sukupolven. Jos syksy on erittäin lämmin, kuoren alla kehittyvä toinen sukupolvi saattaa ehtiä aikuistua ennen talvea.

Luonnonvarakeskus (Luke) tekee pyydyksien avulla kirjanpainajaseurantaa. Kesänaikaista 15 000 kirjanpainajan kertymää pidetään eräänlaisena riskirajana, joka kertoo, että alueella on runsas kirjanpainajakanta. Tällöin kirjanpainajat voivat levitä rungoista ympäristöön ja vahingoittaa elävää tervettä puustoa.

Kirjanpainajien määrät olivat tänä vuonna keskimäärin korkeampia kuin kolmena edellisenä vuonna. Kannat nousivat aiemmista vuosista muun muassa Savo-Karjalan sekä Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan seurantapisteillä. Yleisesti kirjanpainajan parveilu oli tänä vuonna voimakkainta kevätkesällä. Syyskuuhun mennessä kirjanpainajia saatiin saaliiksi yli 15 000 yhdeksällä paikkakunnalla, Vihti oli yksi näistä.

Metsänomistajan on syytä kierrellä nyt metsissään ja tarkkailla kuusikoita. Jos puita alkaa ruskettua ryhmittäin, torjuntaan on syytä ryhtyä välittömästi. Kirjanpainajan ainoana torjuntakeinona on iskeymän saaneiden puiden poisto ja riittävän laajat torjuntahakkuut. Jos havaitset metsässäsi tuhoja, ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen, yhteystiedot näet tästä!

Erityisen alttiita tuhoille ovat hakkuualojen reunat, etenkin etelä-länsisuunnassa, sekä tuulenkaadot.

Tunnista kirjanpainajan mahdollinen iskeymä:
1) ruskistuneet kuuset
2) ruskeaa purua puiden tyvellä
3) kuoren alla puuaineen pinnalla tikapuuverkosto

Lue lisää tietoa kirjanpainajatilanteesta Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen tiedotteesta!