Hupeneeko tukki puukauppatilistä?

19.11.2019

Tukki- ja kuitupuun suuren hinnaneron takia runkojen katkonnalla on iso merkitys metsänomistajan taloudelliseen tulokseen puukaupassa. Katkontaan pitää kiinnittää huomiota.

Kuitupuuta käyttävä teollisuus on tehnyt viime vuosina erinomaista tulosta ja käynyt täysillä. Varsinkin tällaisena aikana saattaa puunmyyjän mieleen hiipiä epäilys, että arvokasta tukkia menee jo hakkuussa kuitupuupinoon.

- Katkontaan ja mittaustietojen luovutukseen tulee aina kiinnittää huomiota. Katkonta on aina tärkeä, mutta kun tiedämme, että vuonna 2018 tukin hakkuut kasvoivat 2 miljoonaa kuutiometriä, eikä sahatavaran tuotanto kuitenkaan lisääntynyt, herää kysymys, mihin tukit hävisivät, tuumailee kenttäpäällikkö Lauri Tapio MTK:n metsälinjalta.

Katkonnan vaikutus metsänomistajan kukkarossa saattaa olla merkittävä. Tukkiprosenttien erot samankaltaisissa metsiköissä ovat suurimmillaan yli 20 prosenttia, eli puhutaan yli tuhannesta eurosta hehtaarilla.

- Mittaustodistus on tärkeä, jotta nähdään, onko kaikkia sovittuja mittoja käytetty kaikissa läpimitoissa. Osa ostajista on viime vuosien kuluessa muuttanut käytäntöjään tämän suhteen, Tapio muistuttaa.

Mitä metsänomistaja voi tehdä, jos näyttää siltä, että kuitupinoon menee tukkia?

- Jos kyseessä on valtakirjakauppa, tulee ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistyksen neuvojaan. Jos taas suora kauppa, pitää puiden kaukokuljetus keskeyttää, ottaa yhteyttä ostajaan ja keskustella tilanteesta. Ellei asia keskustelemalla etene, kannattaa pyytää virallista mittausta, neuvoo Tapio.

Mittaustiedot, joista näkyy pölkkykohtaisesti metsästä katkotut tukit, riittävät puukauppasopimuksen noudattamisen varmistamiseen. Pituuden ja läpimitan tulee siis käydä ilmi samasta taulukosta.

Pelkän alhaisen tukkiosuuden avulla ei vielä pysty osoittamaan, ettei ostaja olisi noudattanut puukauppasopimusta. Sen sijaan sovittujen tukkimittojen käyttämättä jättäminen laskee tukin osuutta kokonaissaannosta ja on selkeä sopimusrikkomus, jonka perusteella myyjä on oikeutettu vahingonkorvaukseen.

Heli Mutkala
Kenttäpäällikkö, MTK metsälinja

Katso videolta, miksi puun katkontaan kannattaa kiinnittää huomiota