Huippuvuoden jälkeenkin tarvitaan puuta

21.8.2019

Harvennushakkuiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, ja tukista maksetaan kipurajaa enemmän.

Harvennushakkuut ovat koko eteläisessä Suomessa kysyttyjä ja hinta on säilynyt hyvänä.  Muutama vuoden takainen ehdoton hintakatto tukilla oli 60 euroa kuutiolta, jonka ylittäviä tarjouksia saadaan nyt toistuvasti. Puunostajien maksukyky on hyvällä tolalla viime vuosien hyvien tulosten myötä.

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko Etelä-Suomen puumarkkinoilla on jäänyt selvästi viime vuoden huipputahdista. Mänty- ja kuusikuidun keskikantohinta on laskenut 2018 loppuvuoden tasosta. Kuitenkin kuitupuun hinnassa ollaan huomattavasti pitkän ajan keskiarvon paremmalla puolella.

Kaikille puutavaralajeille on vuoden 2007 jälkeen maksettu nykytasoa parempia hintoja vain viime syksynä.

Metsäteollisuus kasvatti edellisenä vuonna tuotantolukujen, puukauppa- ja markkinahakkuumäärien sekä raakapuun tuonti- ja vientilukujen perusteella puuvarantoja selvästi. Suuret varannot lienevätkin ollut yksi tekijä vuoden 2019 alkuviikkojen jälkeen maltillistuneessa puukaupassa.

Kuitenkin lomien jälkeisinä viikkoina puuta on ostettu viime vuosia enemmän. Puuntarve on edelleen korkealla tasolla jalostavalla teollisuudella.

Vaisummasta alkuvuodesta huolimatta kuitupuun kysyntää riittänee. Maailmanlaajuisesti sellun kysyntä jatkaa kasvuaan ennusteiden mukaan vielä pitkään. Kuitupuun markkinanäkymät ovatkin hieman suotuisemmat kuin tukin. Siispä tehdään ainakin harvennukset ajallaan, niitä metsissä riittää!

Puukaupan yleisiä sopimusehtoja on paikoin kiristetty. Kilpailutuksen sekä katkonnan valvonnan lisäksi ollaan valppaana sopimuksia tehdessä. Näistä kolmesta elementeistä on hyvät puukaupat tehty.

  • Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)
  • Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä