Mhy Lakeuden uusi johtaja on valittu

06.10.2021

Metsänhoitoyhdistys Lakeuden hallitus on valinnut uudeksi toiminnanjohtajaksi
metsätalousinsinööri (AMK) Pasi Lahden. Hän siirtyy metsänhoitoyhdistykseen
Skogssällskapet Finland Oy Ab – Tilanhoitajien palveluksesta, jossa hän on vastannut
metsänomistajien maaomaisuuden hoidosta ja kiinteistöomaisuuden monipuolisesta
kehittämisestä. Aiempaa työkokemusta Pasilla on Lappajärven Osuuskaupan
toimitusjohtajana ja UPM Kymmenen ostoesimiehenä. Metsätalousinsinöörin koulutuksen
lisäksi Pasi on valmistumassa Seinäjoen ylemmän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja
liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta tradenomiksi (YAMK), Master of Business
Administration (MBA).

”Odotan innolla työskentelyä metsänhoitoyhdistys Lakeudessa! Yhdessä metsänomistajien
ja Lakeuden henkilökunnan kanssa tulemme jatkamaan Jussin hyvää työtä toiminnan
kehittämisen parissa. Monipuolinen työ- ja liike-elämän kokemukseni tuo varmasti uusia
mahdollisuuksia lisätä yhdistyksen palvelutarjontaa alueen metsänomistajien hyödyksi”,
kertoo Pasi ajatuksiaan uudesta työstään.

”Uusi johtaja tuo tullessaan aina uuden mahdollisuuden ja uudenlaisen näkökulman
yhdistyksen kehittämiseen. Pasin metsäalan ulkopuolelta hankkima johtamiskokemus ja
muista työpaikoista saama metsäalan monipuolinen kokemus luovat hyvät edellytykset
kehittää yhdistystä edelleen eteenpäin”, toteavat valtuuston puheenjohtaja Juha Kotiranta
ja hallituksen puheenjohtaja Herman Hakala ja toivottavat samalla Pasin lämpimästi
tervetulleeksi yhdistykseen.

Metsänhoitoyhdistys Lakeudessa työskentelee 19 toimihenkilöä, 12 vakituista metsuria ja
kymmeniä yrittäjiä työntekijöineen, joiden työpanos metsänomistajien metsissä on
yhteensä 80 henkilötyövuotta. Jäseninä Lakeudessa on 5140 metsänomistajaa, joilla on
174 000 hehtaaria metsää. Nykyinen johtaja Jussi Parviainen siirtyy Metsänhoitoyhdistys
Pirkanmaan palvelukseen 11.10. Hallitus on valinnut vt. johtajaksi metsäesimies Maria
Niemelän. Pasi Lahti ottaa johtajan tehtävät vastaan viimeistään joulukuun alkupäivinä.

Lisätietoja:

Herman Hakala                                  
hallituksen puheenjohtaja                    
050 523 1311                                      

Pasi Lahti
johtaja
044 709 4503

Juha Kotiranta
valtuuston puheenjohtaja
050 535 6424