Jäsenmaksu 2022, jäsenlomake

Yhdistyksen valtuusto päätti joulukuun 2021 kokouksessaan jäsenmaksut vuodelle 2022 seuraavasti:

Liittymismaksua ei peritä.

Varsinainen yhdistyksen jäsenmaksu:

  • 0 - 9,99 ha = 35 €
  • 10 - 19,99 ha = 70 €
  • 20 - 49,99 ha = 90 €
  • 50 - 99,99 ha = 110 €
  • 100 ha ja yli = 125 €

Edellisen lisäksi MTK perii erillisen edunvalvontamaksun (13 + 7 €), joka on yhteinen maatalouspuolen tuottajayhdistyksen kanssa eli jos jäsen on myös tuottajayhdistyksen jäsen, niin edunvalvontamaksu menee vain yhden kerran.

Muut jäsenyydet:

  • Yhteisomistajajäsen, kun henkilö hakee erikseen jäsenyyttä, 20 €. Ei äänioikeutta. Yhteisomistuksen tulee olla varsinaisena jäsenenä.
  • Kannatusjäsenmaksu 20 €, ei äänioikeutta.
  • Kannatusjäsenmaksu, opiskelijat 20 €, ei äänioikeutta.

Jäseneksihakulomake -> Lomake
 

Sähköinen lomake löytyy Etusivulta kohdasta Liity jäseneksi!

 

TARKENNUSTA PUOLISOIDEN YHDESSÄ JA ERIKSEEN OMISTAMIEN TILOJEN JÄSENYYKSIIN

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto päätti joulukuun 2015 kokouksessa, että jäsenmaksuja voidaan yhdistää yhdeksi maksuksi esimerkiksi silloin kun samaan perheeseen tulee puolisoille useampi maksu. Useampi maksu johtuu siitä, että tiloilla on lainhuudot eri nimillä ja tämä tekee niistä eri omistuksia. Jäsenmaksujen yhdistämisestä päättää yhdistyksen hallitus hakemuksien perusteella. Tähän tuli tarkennus vuonna 2021 siten, että yhdistäminen onnistuu silloin kun eri omistuksilla on sama Y-tunnus.

Metsänomistajat Karhu