Jäsenmaksut vuonna 2017

03.2.2017

Mhy Auranmaan valtuusto päätti 21.12.2016 pitämässään kokouksessa, että jäsenmaksuihin ei tehdä korotusta vuodelle 2017. Maksuportaat ovat seuraavat:

Metsämaan kokonaispinta-ala Perusmaksu Ha-maksu Yhteensä
     
0-9,9 ha      25,00 25,00 50,00
10-19,9 ha     25,00 75,00 100,00
20-49,9 ha     25,00 125,00 150,00
50-  ha     25,00 175,00 200,00
           
Kannatusjäsen   25,00   25,00

Jäsenlaskut ja jäsenkortit postitetaan metsänomistajille helmikuun puolessa välissä. Mukana seuraa tiedote, jossa on kerrottu mm. Mhy Auranmaan jäseneduista.