Jäsenmaksut vuodelle 2015 sekä hallituksen jäsenet 2015-2016

05.1.2015

Metsänhoitoyhdistys Auranmaa ry:n valtuusto on 17.12.2014 pitämässään kokouksessa tehnyt päätöksen vuoden 2015 jäsenmaksuista. Jäsenmaksut perustuvat metsämaan kokonaispinta-alaan, ja ne porrastetaan seuraavasti:

Metsämaan kokonaispinta-ala Perusmaksu Ha-maksu Yhteensä
     
0-9,9 ha      25,00 25,00 50,00
10-19,9 ha     25,00 75,00 100,00
20-49,9 ha     25,00 125,00 150,00
50-  ha     25,00 175,00 200,00
           
Kannatusjäsen   25,00   25,00

Valtuusto valitsi myös hallituksen jäsenet toimikaudelle 2015-2016. Valituksi tulivat Heikki Tuominen, Mika Kulmala, Antti Mäkila, Jarmo Sinisalo, Seppo Mäkilä ja Marja Lahti.