Jäsenlehden aivopähkinän ratkaisu

30.10.2018
1. Orgaaninen materiaali         B I O M A S S A        
2. Uudistushakkuutapa         A V O H A K K U U      
3. Hakatun puun määrä       K E R T Y M Ä            
                                     
4. Pystykaupassa         K A N T O H I N T A      
5. - uudistaminen           L U O N T A I N E N    
                                     
6. Myydään           L E I M I K K O        
7. Suojeluohjelma               M E T S O          
8. Ohjaa ja säätelee metsän käyttöä       M E T S Ä L A K I    
9. Metsurin käyttämä   R A I V A U S S A H A        
10. Maanmuokkausmenetelmä             Ä E S T Y S      
11. Kuvaa puuston tiheyttä           R U N K O L U K U    
12. Vähentää puupääomaa             P O I S T U M A    
13. Metsän alku           T A I M I K K O        
14. Viljelytapa                 I S T U T U S    
15. Luonnon kokonaisuus         E K O S Y S T E E M I  
16. VMI         I N V E N T O I N T I      
17. -hakkuu               H A N K I N T A    
18. Männyllä       P A A L U J U U R I        
19. Tila-                   A R V I O        
20. -tilainen         L U O N N O N            
                                     
21. Kivennäismaata               K A N G A S        
22. Myyjän ja ostajan välinen   H A K K U U S O P I M U S    
23. Turvaa taimen kasvun           H E I N Ä Y S        
24. Putoaa puista               K A R I K E        
25. Kuivunut pystyyn           K E L O              
26. Hallittu polttaminen           K U L O T U S        
27. Tukijärjestelmä       K E M E R A