SkogsreviretSkogsgödsling

Gödsling är en god placering

Kontakta oss då din skog är i behov av vitaliseringsgödsling eller då du vill ha en bättre avkastning på din skog. Skogsvårdsföreningen samlar ihop gödslingsobjekten till ett gemensamt projekt, varvid gödslingen blir förmånligare. Vi planerar och utför gödslingen centraliserat.

Man kan i regel få statsstöd för vitaliseringsgödsling. Vitaliseringsgödsling innebär att man korrigerar jordmånens näringsobalans till exempel i torvmarksskogar eller på åkerbeskogningsobjekt. Gödslingen tryggar beståndets tillväxtförutsättningar. Torvmarker gödslas i regel i samband med en gallring och rensning av diken. På torvmarker kan tillväxtökningen vara 2-4 m3/ha/år. Så kallade tillväxtgödslingar utförs i yngre gallringsbestånd och i bestånd som närmar sig förnyelsemognad. Gödslingens målsättning är att få mera grovt virke.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning