Lokala medlemsförmåner

Skogsreviret   

Skogsrevirets medlemmar kan, som tidigare, enligt eget gottfinnande och i vald utsträckning anlita revirets tjänster. Enligt den förändrade lagen om skogsvårdsföreningar kan reviret nu erbjuda sina medlemmar omfattande tjänster till ett förmånligare pris än för icke medlemmar. Medlemsförmånerna som nämns nedan gäller endast medlemmar.

Medlemsförmåner

 • Vår skogsfackman på området svarar på frågor i anslutning till skogsvård, -användning och –ägande
 • Skogsägare får gratis lägenhetsbesök med vår skogsfackman
 • Avgiftsfri mobil skogsbruksplan
 • Förmånlig skogsbruksplanering
 • Vid virkesaffärer får medlemmar aktuell information om priser och virkesmarknadssituationen i regionen
 • Elektroniska nyhetsbrev
 • Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år, Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år och Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
 • Medlemskap i den regionala PEFC-certifieringen
 • 10% rabatt på LokalTapiola Nylands skogs- och hemförsäkringar
 • Kurser, fältutfärder, skogsresor och tillställningar samt skogsfärdighetstävlingar
 • Intressebevakning på lokal- och regionalnivå: Vi följer med miljö- och planläggningsfrågor, som kan påverka skogsägarnas möjlighet att idka skogsbruk

SLC:s förmåner

Utöver de förmåner du får som medlem i Skogsreviret är du också berättigad till medlemsförmåner via Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f (SLC). Dessa förmåner hittar du på SLC:s hemsida www.slc.fi.

Mervärde åt din skog

Skogsreviret står till tjänst

 • Skogsvård
 • Avverkningstjänst
 • Virkesförmedling med konkurrenskraftiga sortimentsvisa priser
 • Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas intressen i samband med samhällsplanering
 • Gratis PEFC-skogscertifiering för medlemmar
 • Skogsbruksplanering för medlemmar
  15 €/ha skogsmark
  0 €/ha tvinmark, impediment
  Ingen grundavgift
 • Värdering av fastigheter
 • Omfattande specialtjänster