SkogsreviretSkattedeklaration för skogsbruk

Känns det besvärligt att fylla i deklarationsblanketterna?

Skattedeklarationen för skogsbruk och periodskattedeklaration för primärproducenter dvs. moms-deklarationen skall lämnas en gång per år. Man glömmer lätt bort saker under året. Vi hjälper gärna till med skattedeklarationen eller så kan vi göra dem i ditt ställe utgående från verifikat och utredningar som du har lämnat. Du kommer väl ihåg att alla skogsägare beskattas på basen av virkesförsäljningsinkomster.

Skogsbrukets försäljningsinkomster är kapitalinkomst och skatten betalas enligt skatteprocenten för kapitalinkomst. Man bör göra anteckningar om skogsbrukets inkomster och utgifter och de bör bevaras fem år efter att beskattningen har fastställts. Anteckningarna och verifikaten sänds inte med deklarationen till beskattaren. Skattemyndigheterna kan dock begära att få se anteckningarna jämte bilagor för kontroll, så anteckningarna för 2012 jämte bilagor bör sparas till utgången av 2018.

Det lönar sig alltid att boka utgifterna, även om det inte skulle finnas inkomster under kalenderåret. Beskattaren beaktar underskottet genom att dra av det från den skattskyldigas andra kapitalinkomster eller som en underskottsgottgörelse från förvärvsinkomstskatten.

Mera information om skogsbrukets beskattning får du av våra skatteexperter samt ifyllningsanvisningarna för blankett 2C och på skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi ( » Detaljerade skatteanvisningar » Skogsbeskattning). Det lönar sig att noggrant läsa de ifyllningsanvisningar som skatteförvaltningen har publicerat. I dem finner man svar på de flesta frågor som berör skogsbeskattning.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning