Snabb start för den nya skogen med plantering

Beställ planteringsarbetet från skogsvårdsföreningen redan i samband med att virkesförsäljningsplanen ställs upp om du vet, att du inte har möjlighet att plantera själv. Våra yrkeskunniga skogshuggare utför planteringsarbetet till konkurrenskraftiga priser. De tar hand om plantorna under lagringen, transporterar plantorna till skogen och gör sig av med förpackningsmaterialet på tillbörligt sätt.

Skogsvårdsföreningen ger alltid en minimigaranti för sitt planteringsarbete, vilken sträcker sig över den första växtperioden. En misslyckad förnyelse korrigeras om plantorna har varit felaktiga eller om planteringsarbetet har utförts på felaktigt sätt.

Plantering lönar sig på de flesta förnyelseobjekten

Plantering lämpar sig för alla växtplatser. Plantering är den säkraste och mest kostnadseffektiva förnyelsemetoden. Planteringssäsongen inleds på våren, då tjälen har smält. Potplantor kan planteras under hela den tid då marken är fri från tjäle. Frysförvarade plantor är i vila och de bör planteras till och med midsommar för att de skall hinna få en tillräckligt lång växtperiod. Hösten är en utmärkt tid för plantering. Granplantor planteras alltid på mineraljord och i regel är plantering det bästa alternativet också på torvmark. Björk och tall planteras i regel, men tallen kan också sås på relativt karga momarker. Endast på de allra kargaste mo- och torvmarkerna kan man lita på naturlig förnyelse. Då lämnar man fröträd på området som skall förnyas, så att trädens fröskörd bildar den nya skogen.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning