SkogsreviretLägenhetsvärdering

Vi fastställer värdet på din skogsfastighet

Vänd dig till skogsvårdsföreningen då du behöver en värdering av din skogsfastighet. Vi har proffs på skogsvärdering som känner sitt verksamhetsområde och kan fastställa lägenhetens värde på ett pålitligt sätt. Du kan behöva en värdering för generationsväxling, arvskifte, fastighetsaffär, inlösen eller för att använda fastigheten som säkerhet för lån. Lägenhetsvärderingen beaktar marken, plantbestånd, virkesvolymen sortimentsvis och avverkningsmöjligheter. Fastighetens värde påverkas dessutom av den allmänna marknadssituationen och andra ekonomiska värden. Lägenhetsvärderingen grundar sig i huvudsak på fältmätningar och annan information som har insamlats i fält. Ett undantag finns i en kalkyl till beskattaren för fastställande av arvs- eller gåvoskatt, vilken kan utföras på basen av skogsbruksplan.

Lägenhetsvärderingen kan vara mera eller mindre omfattande beroende på användningsändamål

  • En fastighetsvärderingsbok är den mest omfattande värderingen. Den behövs till exempel då man säljer egendom.
  • En fastighetsvärdering är en mindre omfattande värdering än den föregående. Den kan behövas till exempel då man använder en fastighet som säkerhet för lån.
  • Ett utlåtande om skogens värde är det minst omfattande alternativet. Den kan till exempel användas som utredning om egendom till beskattaren.
  • Kalkyl för fastställande av arvs- och gåvoskatt. Utförs utgående från skogsbruksplan enligt beskattarens anvisningar.

Skadevärderingar

Skogsvårdsföreningen hjälper till att reda upp situationen om din skog råkar ut för en skada. Vi gör en skadeutredning och ett åtgärdsförslag för att korrigera skadan. Man kan få ersättning av staten för älgskador. Om du har en skogsförsäkring, kan du beroende på försäkringens omfattning ansöka om ersättning för skador som har förorsakats av bland annat brand, storm, snö, översvämning eller djur.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning