SkogsreviretKonkurrensutsättning av virkesaffär

Det lönar sig alltid att konkurrensutsätta virkesaffärerna

Med hjälp av virkesförsäljningsplanen kan du konkurrensutsätta ett virkesparti mellan köpare eller låta skogsvårdsföreningen ta hand om konkurrensutsättningen. Vi begär anbud av alla virkesköpare på området eller av de köpare som du har valt. 

Då skogsvårdsföreningen konkurrensutsätter en virkesaffär, så omfattar tjänsten en jämförelse av anbuden och ett förslag om vem det lönar sig att sälja virket till. Jämförelsen grundar sig på priset och fördelaktig kapning. Det är alltid du som fattar det slutliga beslutet om att göra en virkesaffär.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning